СЪН

Николай Гумильов

превод: Елеонора Княжева

СЪН

От лош сън снощи се събудих,
от скръб сърцето ми изстена.
Че друг обичаш ти, сънувах,
а си от него наранена.

И от постелята избягах,
като убиец от въже.
Фенерите навън блестяха
с очи на диви зверове.

Едва ли някой друг така
бездомен се е лутал в мрака.
Реки със пусти корита
за мене улиците бяха.

Стоя пред твоята врата
и няма връщане назад.
Но зная, че не бих посмял –
не бих прекрачил твоя праг.

Обидил те е той, разбирам,
макар било е само сън.
И все пак в този миг умирам
пред тъмния прозорец вън…

1914


СОН

Застонал я от сна дурного
И проснулся, тяжко скорбя;
Снилось мне – ты любишь другого,
И что он обидел тебя.

Я бежал от моей постели,
Как убийца от плахи своей,
И смотрел, как тускло блестели
Фонари глазами зверей.

Ах,наверно таким бездомным
Не блуждал ни один человек
В эту ночь по улицам темным,
Как по руслам высохших рек.

Вот стою перед дверью твоею,
Не дано мне иного пути,
Хоть я знаю, что не посмею
Никогда в эту дверь войти.

Он обидел тебя, я знаю,
Хоть и было это лишь сном,
Но я все-таки умираю
Пред твоим закрытым окном.

1914