Иван Дочев

Иван Дочев е роден на 21.09.1925 г. в село Мечка, Плевенско. Финансист по образование. Има множество публикации в периодичния печат и книги в областта на счетоводството и данъците. Автор на няколко стихосбирки. Избраните му стихове са представени в томчето “Благословена да си” /изд. Български писател, 2005/. Според литературния критик Благовеста Касабова: “На някои псевдо – новатори или самоцелни авангардисти подобен род поезия днес може да им се струва остаряла и не в духа на времето. Но според мен точно днес тя е като извор с целебна вода, защото носи в себе си топлина и сърдечност и неизмислени емоционални вълнения, които карат читателя да усети, че все още е жив и че не е зачеркнал напълно човешкото у себе си.” Иван Дочев е член на Съюза на учените в България и на Съюза на българските писатели. Умира на 29.08.2014 г.


Публикации:


Поезия:

ПРИЗНАНИЕ/ брой 1 септември 2008

БЛАГОСЛОВЕНА ДА СИ/ брой 40 май 2012

КАРТИНИ ОТ ЕДНА ИЗЛОЖБА/ брой 52 юни 2013

СВЕТЪТ Е СУТРИН ДРУГ/ брой 65 септември 2014

СЛЪНЧОГЛЕДИ/ брой 129 юни 2020

НАДЕЖДА/ брой 133 декември 2020

КЪМ РОДИНАТА/ брой 139 юни 2021

ЕСЕННО НАСТРОЕНИЕ/ брой 141 октомври 2021

СЕЗОНИ/ брой 144 януари 2022


Интервю с Иван Дочев:

ИВАН ДОЧЕВ: „ЗА МЕН ПОЕЗИЯТА Е ПРЕДИ ВСИЧКО МОРАЛ”/ брой 48 февруари 2013