Катя Маринова

Катя Райкова Маринова е родена в гр. Пловдив. По професия е строителен инженер. Автор на четири поетични книги: „И само болката ни оцеля” (1994), „Пророчица” (1996), „Душа по стръмното” (1999), „Броеница в отвъдното” (2002). Под печат е книгата й „Очите на Катерина”. Нейни творби са публикувани в литературни антологии, сборници, алманаси, както и в периодичния и литературен национален печат. Превеждана е на руски, сръбски и английски език. Екземпляр от книгата й „Пророчица” се намира във фонда на Кралската Лондонска библиотека. Член на СБП.


Публикации:


Поезия:

СЪВРЕМЕНЕН НАТЮРМОРТ/ брой 76 септември 2015

СПОМЕН ПОД ПРАГА/ брой 78 ноември 2015

ТИШИНАТА НА ТАТЕ/ брой 84 май 2016

ШАРЕН ДЪЖД/ брой 104 март 2018


Критика за Катя Маринова:

ПОЕТЪТ С ПАЛТО ОТ ЦВЕТЯ…/ автор: Елена Алекова/ брой 106 май 2018

ЖЕНАТА В ПОЕЗИЯТА НА КАТЯ МАРИНОВА/ автор: Димитрина Бояджиева/ брой 107 юни 2018