Крум Йорданов

Крум Йорданов (Крум Йорданов Лазаров), български писател и преводач, е роден на 15.11.1900 г. в град Фердинанд (Монтана). Завършва гимназия във Враца (1920). Учител в село Оселна, Врачанско (1921). Книгиводител, счетоводител и началник отделение в БНБ (1922-1951), главен счетоводител в „Софжилфонд” (1952-1958). Съредактор на в. „Комедия” - води рубриката „Литературни разпри” през 1927-1928 г. Редактира в. „Обзор” (1928-1930) и вестник „Литературен свят” (1930-1931). Един от основателите и секретар на Съюза на независимите писатели в България (1932-1933). За пръв път печата през 1920 г. в сп. „Голгота”, Враца. Сътрудничи на в. „Комедия”, „Народен театър”, „Вестник на жената”, „Беседа”, „Литературен глас”, на сп. „Нов път”. Лириката му е предимно интимна. В някои стихотворения изразява протест срещу социалните злини. Автор е на разкази, статии, есета, литературна критика, рецензии за книги, отзиви за театрални постановки и художествени изложби. В творбите си ратува за свобода, яснота и изящество в литературата и изкуството. Участва със стихотворения в антологиите „Пролетарска антология Т. І. Лирици” (1931), съст. Т. Бучински, и „Покрусена България”, съст. Д. Хаджиилиев. Превежда разкази от Фр. Копе, М. Прево, А. Мороа, Р. Тагор и др., стихове от Балмонт, Брюсов, Блок, Бели, Бунин, Ф. Сологуб, Гипиус и др., две поредици от по 10 кн. на библиотека „Малки романи-биографии” (1936) от Р. Соловцев и „Всемирна библиотека” (1938). Автор на книгите: „Страх и гняв” (стихове, 1918), „Грубости” (стихове, 1923), „Изкушения” (стихове, 1925). Умира на 30.06.1958 г. в София.


Публикации:


Поезия:

ГИБЕЛ/ брой 66 октомври 2014

ОГОСТА/ брой 75 юли 2015

ПРОТЕСТ/ брой 81 февруари 2016


Публицистика:

ХРИСТО БОТЕВ/ брой 85 юни 2016

СТЕФАН ГЕНДОВ/ брой 92 февруари 2017


Преводи:

Андрей Бели - В ПРОЗОРЦИТЕ БЕЛИ…/ брой 114 февруари 2019

Фьодор Сологуб - СУРОВИЙ ЗВУК НА МОЯ СТИХ…/ брой 118 юни 2019

Александър Блок - ЗА ДОБЛЕСТИ, ЗА ПОДВИЗИ, ЗА СЛАВА…/ брой 122 ноември 2019

Константин Балмонт - АЗ ОБИЧАМ ГОРСКИТЕ ТРЕВИ…/ брой 124 януари 2020

Зинаида Гипиус - ПОВЯРВАЙТЕ…/ брой 125 февруари 2020