В ПРОЗОРЦИТЕ БЕЛИ…

Андрей Бели

превод: Крум Йорданов

***
В прозорците бели
(на двора луна)
стоиш ти безцелно
сама.

И вятърът гали
самотни брези.
И много печал, и
сълзи.

Въстават неволно
ред тежки години.
В сърце ми е болно…
Самин.

——————————

в. „Комедия”, г. ІІІ, 29.10.1926 г.