ПРОТЕСТ

Крум Йорданов

Из книгата „Страх и гняв” (1918)

ПРОТЕСТ

По всички площади
знамена и плакади
и речи
от горди предтечи,
които зоват
на смърт
за свободата -
долу богатите!

Митинга обграждат
непрестанно със стража,
с приклади
нападат площада.
Народа, обхванат
от паника,
вика: Тирани,
кога ще престанете?

И в знак на протест
безумен, невесел -
За залп! -
командва внезапно
червеният дявол -
обявява:
на въстание,
долу тираните!


ПАЛАЧИ

                За род и за родина -
                от народа половина!

Поглеждам строго, нервно
към стария часовник -
статичния и верен
на времето любовник.

Като че ли очаквам
да видя непотребното:
лицата прашни, плакали
на публика погребана.

Минават под прозореца
(о, кой ще им услужи?)
печални, бледи хора
с лица, замрели в ужас.

И улица се изтегнала
със целия си ръст,
като мъртвец полегнал
в огромен гроб без кръст.

И аз се взирам гневно
в останалите живи:
една жестока ревност
в кръвта ми се прелива.

Препускаха конете,
все конници невесели -
да имаха поне те
един старинен блясък!

Колите заприличали
на черни саркофази -
с избитите яничари,
що хулеха и мразеха.

Когато гледах болен,
пред мене да минава,
аз бях така доволен.
С усмивката на дявола

изпращах благослов
към тоя, що тъй смело
и с пламенна любов
извърши свято дело.

Хвала, хвала на тебе,
безумец смел! - Що значат
невинни? - Ти погреба
на цял народ палачите!