Димитър Талев

Димитър Талев Петров-Палисламов, български писател, класик на българската литература, е роден на 01.09.1898 г. в град Прилеп. Учи в Прилеп, Солун, Скопие, Стара Загора, Битоля, където завършва гимназия (1920); учи медицина в Загреб и Виена (1920-1921). Завършва славянска филология в СУ „Св. Климент Охридски” (1925). Коректор във в. „Македония” (1927), от 1929 г. е в редактор, а от 1930 г. до 1931 г. е главен редактор, а от 1933 - 1934 - директор на вестника. От 1938 г. до 09. 09. 1944 г. работи във. „Зора”. След 1944 г. е изключен от СБП, репресиран (октомври 1944 -август 1945), отново репресиран (октомври 1947 - февруари 1948). От 1948 до 1952 г. семейството му е изселено от София в Луковит. Реабилитиран. Заслужил деятел на културата. Народен деятел на културата. Носител на Димитровска награда за 1959 г. Народен представител в V-то (31-то) Народно събрание през 1966 г. Печата от 1917 г. - във в. „Родина”. Съчинения: „Сълзите на мама” (1925), „В дрезгавината на утрото” (1928), „Усилни години” (ч. I), “В дрезгавината на утрото” (1928 г., ч. II), „Подем” (1929 г., ч. III), „Илинден” (1930), „Здравец и Иглика; Сърцето-цвете” (1930) „Под мрачно небе” (драма, 1932), „Златният ключ” (1935), „Великият цар” (1937, 1943), „Старата къща” (1938), „На завой” (1940), „Гоце Делчев” (1942), „Град Прилеп. Борби за род и свобода” (1943), „Завръщане” (1944), „Железният светилник” (1952), „Илинден” (1953), „Преспанските камбани” (1954), „Кипровец въстана” (1954), „Самуил” (3 т., 1958-1960), „Братята от Струга” (1962), „Хилендарският монах” (1962), „Гласовете ви чувам” (1966). Творбите му са преведени на повече от 20 езика. Умира на 20.10.1966 г. в София.


Публикации:


Публицистика:

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ/ брой 74 юни 2015

ВАСИЛ ЛЕВСКИ/ брой 77 октомври 2015

БЪЛГАРСКАТА КНИГА/ брой 80 януари 2016

ХРИСТО СИЛЯНОВ/ брой 82 март 2016

ДУХЪТ НА СВЕТОГОРЕЦА/ брой 84 май 2016


Кореспонденция:

ПИСМО НА ДИМИТЪР ТАЛЕВ ДО СТОЯНКА КРАЧОЛОВА/ брой 81 февруари 2016


За Димитър Талев:

ПЪТЯТ НА ТАЛЕВ/ автор: Борислав Гърдев/ брой 27 март 2011

ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ДИМИТЪР ТАЛЕВ!!!/ автор: Боян Ангелов/ брой 84 май 2016

ИДЕЙНИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ НА ДИМИТЪР ТАЛЕВ/ автор: Панко Анчев/ брой 105 април 2018