ПИСМО НА ДИМИТЪР ТАЛЕВ ДО СТОЯНКА КРАЧОЛОВА

Писмо на Димитър Талев до Стоянка Крачалова

София, 27 ноември 1965 г.

Уважаема госпожо Крачолова,

Искрено Ви съчувствам в голямата скръб, поради смъртта на Вашия съпруг. Неговият безсмъртен брат Пейо Яворов бе го избрал за най-близък човек и довереник, и това не бе случайно и не бе само поради роднинска връзка между тях.

Атанас Крачолов наистина имаше качества, за да бъде опора на един поет и мъченик в неговите най-тежки дни.

Вас лично не може нищо да Ви утеши във Вашата незаменима загуба - остава Ви само споменът, че Ваш другар в живота бе един високо благороден човек.

Приемете, моля, още един път моите искрени съболезнования.

Димитър Талев