Алексей Мусорин

Алексей Юриевич Мусорин е роден през 1963 г. Кандидат на филологическите науки. Завършил е хуманитарния факултет на Новосибирския държавен университет (НГУ). Преподава в Новосибирския държавен педагогически университет (НГПУ), Новосибирския държавен университет и редица други учебни заведения в Новосибирск. Доцент в Новосибирския класически институт (НКИ). Сфера на научните му интереси са историята на славянските езици, общо езикознание, история на писмеността.


Публикации:


Поезия:

15 СЪВРЕМЕННИ РУСКИ ПОЕТИ/ превод: Георги Ангелов/ брой 46 декември 2012


Публицистика:

КРИКОР НАРЕГАЦИ - „КНИГА НА СКРЪБНИТЕ ПЕСНОПЕНИЯ”/ брой 43 септември 2012

МОХАМЕД БАЙРАМ ХАН - „ТУРКМЕНСКИ ДИВАН”/ брой 43 септември 2012

МАХТУМКУЛИ - ЛИРИКА/ брой 43 септември 2012

ФРИДРИХ КРОЙЦВАЛД - „КАЛЕВИПОЕГ”/ брой 44 октомври 2012

AХМАД МАХДУМ БИН НОСИР ДОНИШ - „РЕДКИ ПРОИЗШЕСТВИЯ”/ брой 44 октомври 2012

ШОТА РУСТАВЕЛИ - „ВИТЯЗЪТ В ТИГРОВА КОЖА”/ превод: Татяна Любенова/ брой 44 октомври 2012

КРИСТИОНАС ДОНЕЛАЙТИС - „ГОДИШНИТЕ ВРЕМЕНА”/ брой 46 декември 2012

МАКСИМ БАГДАНОВИЧ - „ВЕНЕЦ”/ брой 46 декември 2012

ВИНЦЕНТ ДУНИН-МАРЦИНКЕВИЧ - „ИДИЛИЯ”, „ГАПОН”, „ПИНСКА ШЛЯХТА”/ брой 47 януари 2013