МОХАМЕД БАЙРАМ ХАН – „ТУРКМЕНСКИ ДИВАН”

Алексей Мусорин

превод: Литературен свят

Eдин oт основоположниците на туркменската литература Мохамед Байрам хан, произхождащ от туркменското племе Бахарлу (разклонение на племето Кара Коюнлу) се родил около 1505 г. в Бадахшана или Газна (съвременен Афганистан), където баща му, Сейф Али бек, ползващ се с доверието на император Бабур бил губернатор. След смъртта на Бабур през 1530 г. Байрам хан станал приближен на новия император - Хумаюн. Заедно с Хумаюн той преживял бягство в Иран, а когато Хумаюн се върнал на престола, Байрам хан получил длъжността аталък - опекун на малолетния принц Акбар. Когато 14-годишният Акбар бил провъзгласен за император, Байрам хан в продължение на почти четири години бил негов регент - фактически владетел на огромната държава. Но в 1560 г. порасналият Акбар го отстранил от държавните дела и го отдалечил от двореца. На 31 декември 1561 г. по време на поклонничество в Мека Байрам хан бил убит в Гуджрат.
Байрам хан бил един от най-образованите хора на своето време. Освен родния туркменски език, той прекрасно знаел арабски и персийски и въпреки неспокойния, пълен с превратности и грижи живот на военен и политик, винаги намирал време за занимания с наука и литература, бил голям познавач и ценител на музиката. В дома му често се организирали литературни вечери, в които участвали най-добрите поети и музиканти. От поетичното творчество на Байрам хан до нас са достигнали два сборника със стихотворения - «Персийски диван» и «Туркменски диван», написани съответно на персийски и туркменски езици. Последният заел достойно място сред най-добрите постижения на туркменската литература.
Поетът великолепно владеел всички съществуващи тогава в литературата на ислямския изток жанрове на лирическата поезия. Той писал касиди (тържествени оди в чест на владетеля), газели (лирически стихотворения, римувани по схемата аа ба ва га да … с непременното посочване на името или псевдонима на поета в последното двустишие), рубаи (самостоятелни лирически четиристишия, римувани по схемата ааба), фарди (самостоятелни двустишия, своего рода лирически афоризми). Централна тема на цялото творчество на Байрам хан е човекът и неговата дейност, човекът и неговите чувства.
За съжаление, поезията на Байрам хан е недостатъчно пълно представена на руски: преведени са само няколко стихотворения. Неговият «Туркменски диван» още чака своя преводач.