САВА СИВРИЕВ - КНИГА ПСАЛТИР И БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ

(Електронна книга)

 

Научен център за православна култура и изкуства “Свети архангел Михаил”

 

 

 

Сава Сивриев

 

 

КНИГА ПСАЛТИР И БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ

 

 

 

 

Литературен свят, 2009

 

 

 

 

 

Рецензенти:

проф. д.и.н. Тотю Тотев

ст.н.с. д-р Анисава Милтенова

 

Редактор:

ст.н.с. II ст. д-р Пенка Ватова

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Още за Псалтира в Светата Библия (Предговор от проф. д.и.н. Тотю Тотев)

Предисловие

За Книга Псалтир, за Книга Псалтир в Светото Писание и в богослужението

За християнството, за културата и за лириката

За псалом 136-и в “Нe пей ми се” на Петко Р. Славейков

За псалом 71-ви в “Пристанала” на Христо Ботев

Псалом 21-ви и “Лама сабахтани” на Стоян Михайловски

Псалом 17-и в “Градушка” на Пейо Яворов

За образите из Книга Псалтир в “Хижи” на Атанас Далчев

Заключителни думи

Ползвана литература