Баруйр Севаг

Баруйр Рафаел Севаг (истинска фамилия Казарян; 26.01.1924 - 17.06.1971), арменски поeт, литературовед и преводач, е роден в село Чанахчи (сега Зангакатун), Араратски район, Армения. Родителите му са принудени да бягат от Западна Армения, която се намирала под властта на Османска Турция, спасявайки се от геноцида над арменците през 1915 г., организиран от правителството на младотурците. До раждането на Баруйр родителите му изгубват син и поетът расте като единствено дете в семейството. Завършва арменски език и литература във филологическия отдел на Държавния университет - Ереван (1940-1945), аспирантура в Академията на науките на Армения и Литературния институт в Москва (1955), където до 1959 г. се занимава с преподавателска дейност. През 1960 г. се връща в Ереван, в периода 1963-1971 г. работи в Института за литература «Абекян» като старши научен сътрудник. В 1966 -1971 г. е секретар на Съюза на писателите на Армения; през 1967 г. защитава дисертация по творчеството на Саят Нова и става доктор на филологическите науки. През 1968 г. е избран за депутат във Върховния Съвет на Арменска ССР. Загива заедно с жена си Нина Менагаришвили на 17.06. 1971 г. при автомобилна катастрофа на връщане от родното си село. Погребан в село Чанахчи. Лауреат на Държавна награда на Арменска ССР (1967), за поемата си «Незамлъкваща звънарница» (1959) е удостоен с Държавна награда на СССР. Сборници със стихове «Безсмъртните повеляват» (1948), «Пътят на любовта » (1954), «Отново с теб» (1957), «Човек на длан» (1963), «Да бъде светлина» (1969), «Незамлъкваща звънарница» (поема за композитора Комитас, 1959), «Литургия на три гласа» (1965), която е посветена на 50-годишнината от геноцида - 1915 г. Произведенията му са събрани в 6 тома, преиздавани няколкократно. Превежда на арменски език творби на Пушкин, Лермонтов, Есенин, Блок, Янка Купала, Райнис, Брюсов, Абашидзе, Маяковски, Межелайтис, Джани Родари, редица унгарски поети и др. Произведенията му са издадени на руски, украински, литовски, грузински, чешки, унгарски и други езици. На български език е издадена книгата му «Литургия на три гласа» в превод на Марко Марков и Агоп Гилигян през 1996 г.


Публикации:


Поезия:

АЗ ЗАВИЖДАМ/ превод: Марко Марков/ брой 35 декември 2011

ПОЛУДЯВАНЕ/ превод: Григор Ленков/ брой 43 септември 2012

КРАЙПЪТНА ТРЕВА/ превод: Марко Марков/ брой 54 септември 2013

ЧОВЕК И ЧОВЕК/ превод: Григор Ленков/ брой 55 октомври 2013

ВЕКЪТ/ превод: Марко Марков/ брой 55 октомври 2013

ЖАЖДА/ превод: Марко Марков/ брой 57 декември 2013

СТАРЕЕМ/ превод: Иван Давидков/ брой 102 януари 2018

НЕОБЯСНИМО ЧУВСТВО/ превод: Марко Марков/ брой 118 юни 2019

ЗАРАДИ ТЕБ/ превод: Красимир Георгиев/ брой 144 януари 2022

ЛИТУРГИЯ НА ТРИ ГЛАСА/ превод: Марко Марков и Агоп Гилигян/ брой 164 януари 2024


За Баруйр Севаг:

ЗАГЛАВИЕ - В БЪДЕЩЕТО/ автор: Вардан Хакобян/ брой 45 ноември 2012