ЗАРАДИ ТЕБ

Баруйр Севаг

превод: Красимир Георгиев

ЗАРАДИ ТЕБ

Очите ти, очите ти, очите ти са причината
очите ми, очите ми цяла нощ да будуват.

Пръстите ти, пръстите ти, пръстите ти са причината
пръстите ми, пръстите ми да искат светлината да омесят.

Ръцете ти, ръцете ти, голите ти ръце са причината
очите ми, очите ми водопади да сънуват.

Смехът ти, смехът ти, твоят смях е причината
моят смях, моят смях да подаде оставка.

Походката ти, походката ти, походката ти е причината,
че по слух граничар, граничар станах.

Ето такава - имайки те, нямайки те - е причината,
че загубих гордостта си на победител…

——————————

ИЗ-ЗА ТЕБЯ

Твои глаза, твои глаза, твои глаза та причина,
Что мои глаза, мои глаза всю ночь не сомкнутся.

Твои пальцы, твои пальцы, твои пальцы та причина,
Что мои пальцы, мои пальцы хотят свет смесить.

Твои руки, твои руки, голые руки есть та причина,
Что моим глазам, моим глазам водопады снятся.

Твой смех, твой смех, твой смех есть та причина,
Что мой смех, мой смех отставку получил.

Твоя походка, твоя походка, твоя походка та причина,
Что по слуху пограничником, пограничником я стал.

Тебя вот так имея - не имея, и есть та причина,
Что потерял я свою гордость… победителя…