ПОЛУДЯВАНЕ

Баруйр Севаг

превод: Григор Ленков

Някои като ме слушат,
могат да си кажат
„Полудял ли е, какво ли?”
Ще отвърна:
„Тъй е, полудял съм.
Защо - моля - да не полудея?”
Мигар хората не се обичат или мразят
до полуда?
И не се ли пръска - полудяло от мъзга - дървото?
Има ли без лудост някаква победа?
Може ли без полудяване да се роди човека?
Докато не полудее, никаква вода не кипва,
нарът не се пуква.
Разцъфтяват дърветата -
сигурно са полудели.
И Земята са завърта -
сигурно е полудяла.
Докато не полудеят семената -
няма жътва.
Докато не полудеят лапите,
те в ръце не се превръщат.
Докато не полудеят думите,
те не стават песен.