Христо Германов

Христо Германов /Христо Георгиев Христов/, български поет, е роден на 5. ІV. 1941 г. в село Батово, Добричко. Работник /фрезист/ в Девня – в производствения цех. Живял е във Варна. Негови стихове са печатани в сборниците „Романтика”, „Утрини от рамене”, „Дневна истина”, „Вечният огън”, „Озарена от октомври” /на български и украински език/, в антологията „Макове”. Автор на поетичните книги: „Озарение” (съвместно с Марко Илиев) /1975/, „Пяськът на дните” /1985/, “Пръст и камък” /1996/, “Отвъд огледалата” /1999/, “Обитаем следобед” /2000, избрани стихове/, “Пътят на думите” /2005/, “Утрото, което идва” /избрани стихове, 2008/. Умира на 5. І .2007 г.


Публикации:


Поезия:

ПЛАЧЪТ НА ДЕДАЛ/ брой 4 декември 2008

ПРИЯТЕЛИ/ брой 7 март 2009

ЖРЕБИЙ/ брой 41 юни 2012

РЕЧЕН КАМЪК/ брой 47 януари 2013

ПЪТЯТ НА ДУМИТЕ/ брой 70 февруари 2015

НАСТОЯЩЕ/ брой 75 юли 2015

КОСИТБА/ брой 114 февруари 2019

ОТРАЖЕНИЕ/ брой 115 март 2019

ИЗ „ОЗАРЕНИЕ” (1975)/ брой 138 май 2021


За Христо Германов:

ЖАЖДА/ автор: Стоян Лозински/ брой 18 март 2010


АЛБУМ