Златка Тименова - Вълчева

Златка Николова Тименова - Вълчева е родена на 29.05. 1949 година в София. Завършва 9 гимназия с преподаване на френски език и френска филология в СУ „Св.Климент Охридски”, където защитава и кандидатска дисертация на тема „Метафората в „Мисли” на Блез Паскал”. Преподава френски език в Институт за Чуждестранни студенти, френска литература в СУ и във ВПУ - Благоевград. От 1994 живее и работи в Лисабон, Португалия. Преподава френски език, теория на литературата и теория на превода в Университет „Лузофона” в Лисабон. Защитава докторска дисертация в областта на съвременните езици и литератури в Университета в Коимбра, Португалия, на тема „Форми на мълчанието в романите на Маргьорит Дюрас”. Участва в научни конференции и има научни публикации в България, Франция и Португалия по проблемите на литературната критика, анализ на текст, критика на превода. Има публикувани преводи от френски на български език, от португалски на български и от български на португалски език в областта на хуманитарните науки. Превежда също поезия и художествена проза. Пише поезия и има публикувани стихове в сп. „Пламък”, бр.3/4 от 2009 и бр.1/2 от 2010. Член на Асоциация за Иберо-славянски сравнителни изследвания и на Международна Асоциация за Сравнителна литература.


Публикации:


Поезия:

СТИХОВЕ/ брой 24 декември 2010

ОЧАКВАНЕ/ брой 33 октомври 2011

ХАЙКУ/ брой 102 януари 2018

СИНЯ ПТИЦА…/ брой 112 декември 2018

ЛИСАБОН В 10 ХАЙКУ/ брой 126 март 2020


Преводи:

Еужениу де Андраде - ВЛЮБЕНИТЕ БЕДНИ/ брой 25 януари 2011

Ана Хатърли - РАЗЛЮБЕНИТЕ ДУМИ/ брой 27 март 2011

София де Мелу Брайнер Андресен - В ТОЧКАТА, КЪДЕТО МЪЛЧАНИЕТО И САМОТАТА СЕ ПРЕСИЧАТ…/ брой 32 септември 2011

Фернандо Песоа - ТРИСТИШИЯ В СТИЛ ХАЙКУ/ брой 128 май 2020


Интервю със Златка Тименова:

ЗЛАТКА ТИМЕНОВА: „НИКОГА НИЩО НЕ Е САМО ЧЕРНО ИЛИ САМО БЯЛО”/ брой 103 февруари 2018


Критика за Златка Тименова:

СРЕД БЯЛОТО МЪЛЧАНИЕ НА ИНТЕЛЕКТА/ автор: Георги Н. Николов/ брой 57 декември 2013