ОЧАКВАНЕ

Златка Тименова-Вълчева

***
Очакване
aз и котката
пред белия лист

***
Самолети
летят
отлитат децата ми
лято и
лястовици

***
Врата на будистки храм
очертава празното
и всичко
се запълва

***
Истини
слънчеви петна
върху бялата стена
очите болят

***
Пролет
тревите протягат
зелени устни
към дъждовните струи

***
Болка
лястовица
се врязва
в дъждовната завеса

***
Родителите остаряха
децата останаха
без криле

***
Оглеждам се
в огледалото
никой не се оглежда
в мен

***
Слънцето тежи
в сините цветове
на сините дървета

***
Деца
искахме да тичат
на тази поляна
и на онази
останаха на синора
между двете

***
Вечност
познах
празния поглед
на птицата

***
Лястовици режат
на ивици
синята коприна
на небето
вият гнезда
в спомените ми

***
Зима
малка сива топка
на перваза
на стария прозорец
гълъб сънува
гълъбица

***
Най-дългата история
един до друг
два празни стола

***
Пътувам, пътувам
към твоето време
дали ще е отворена
вратата

***
Страницата-бяла птица
разказва без думи

***
Между изгрева и залеза
ден след ден
един и същи ден

***
мост
увиснал между
мъглата
и мъглата

***
Буда
очите гледат
навътре
лек полъх на усмивка
и после

***
Лотоси и храмове
минават
през времето
ние оставаме
на прага

***
Нощ
тревата е хладна
придърпах звездната завивка

***
Аз и сянката ми
една премълчана история

***
Сън е всичко
друг пътува
вместо мен

***
Завръщане
всички сме отново
заедно
само мен ме няма

***
Пролет
бели преспи
от разцъфнали храсти

***
Жужене на мухи
времето спира
и …увисва

***
„Еднодневки!”, казваше
татко,
захранени с вечност