РАЗЛЮБЕНИТЕ ДУМИ

Ана Хатърли

превод от португалски: Златка Тименова-Вълчева

РАЗЛЮБЕНИТЕ ДУМИ

Разлюбените думи
се изхабяват
като стари филмови ленти
поради безразличието на времето

Разлюбените думи
стават бледи свидетели
на някакъв отхвърлен блясък
блуждаят без смисъл
като самотни риби
в аквариума на времето

Следата от преживяното
се заличава сама
когато не вярваме вече


РЕКА ОТ СВЕТЛИНИ

Река от спотаени светлини
пресича творението на гласа:
тече бавно
но изведнъж
се втурва пламенно
извън устата

В удивителния миг
на изричането
тя е огромен поток
море което се разлива
в гърлото

Сред тази река
думите прелитат над
стръмните брегове на смисъла


МИСЛЕНЕТО ИЗПЪЛВА С ТЪГА

                        „To think is to be full of sorrow”
                         J. Keats, Ode to a nightingale

Мисленето изпълва с тъга
и когато мисля
не за теб
а за всичко друго
страдам

Някога живеех сама
сега живея заобиколена от думи
които отглеждам
в градината на писането

Аз ги следвам
и те ме следват:
те са строг кортеж
който ме преследва

Навсякъде
чувам оглушителната му реч


ДУМИТЕ СБЛИЖАВАТ

Думите сближават:
хващат- пускат
те са планини от пяна
която се образува-преобразува
на пясъка на речта

Пускат юздите
отварят пролуки в страха
дават отдих сред тревогата

Или, обратно:
убиват
повличат към дъното
разделят окончателно

Обичайки силно, силно…
оставаме без думи


КАКВО Е ПРОСТРАНСТВОТО?

Какво е пространството
ако не процеп
през който
мисълта се промъква
измисляйки образи?

Ритуалният параван на въображението
скрива междинното пространство
пролуката
където възприятието се пречупва

Чрез образите
влизаме в разговор
с неизразимото


Черният паун. Лисабон: Асириу и Алвим, 2003.