ЛИСАБОН В 10 ХАЙКУ

Златка Тименова - Вълчева

***
малък стар трамвай
се катери по хълма
към луната

***
черно-бялата настилка
на тротоарите
издишва лятото

***
кино в парка
дълга целувка…
никой не диша

***
смях и бира в нощта…
корабът тръгва
след малко

***
сред тесните улици
луната се крие -
сплетени сенки

***
Свята нощ
бездомникът
ми се усмихва

***
вълните гонят
чайките към брега
някои няма да стигнат

***
фадо
един глас връща
времето назад

***
езеро в парка
лебед размесва
облаци и листа

***
луната се търкаля
по покривите
на Лисабон