СИНЯ ПТИЦА…

Златка Тименова - Вълчева

Из “Късен следобед”, Лисабон, изд. Ефем, 2018

*
синя птица
в градината
не дишам

*
бели пердета
летят във въздуха
ангелски криле

*
бездомникът се смее
старото ми палто
живее нов живот

*
старецът
говори със
сянката си

*
малък римски мост
векове са изтекли
под него

*
първи сняг
Вали мляко! -
смее се детенцето

*
най-после пролет
зелени облаци
в синьото небе