ТРИСТИШИЯ В СТИЛ ХАЙКУ

Фернандо Песоа

бележка и превод: Златка Тименова-Вълчева

Дали Фернандо Песоа е писал хайку? Имайки предвид формалните правила, отговорът е отрицателен. Но една от неговите книги с поезия, подписана с хетеронима Алберто Каейру, е силно проникната от духа на дзен-будизма, който определя в известна степен хайку поетиката.
Лейла Пероне-Моизеш, в своя труд „Фернандо Песоа: отсам аза, отвъд другия” (1982), посвещава една част, озаглавена Каейро-Дзен, на влиянието на учението Дзен върху поезията на Песоа. В същата тази част, авторката изважда от поемите на Песоа-Алберто Каейру 25 тристишия, които нарича „псевдо хайку” (falsos haikais).
Предлагаме на българския читател превод на някои от тези неволни хайку. Това са първите тристишия на португалски език в духа на хайку поезията. Известно е, че Песоа замисля и написва голям брой от поемите, които подписва с хетеронима Алберто Каейру, през 1914 година.

——————————

***
недалеч облак минава над светлината
и върху тревите се спуска тишина

***
тази нощ гръмотевица се търкулна
от небето надолу по склоновете
като огромен камък

***
…светкавици разлюляват въздуха
и разклащат пространството
като една голяма глава, която казва “не”

***
летен ден
(някой) отваря вратата на къщата и поглежда
с открито лице към нажеженото поле

***
…облак минава
…когато нощта се спуска
и цветята имат цвят на сянка

***
луната сред високите клони
за мен не е нищо повече
от луната сред високите клони

***
дилижансът мина по пътя и замина
пътят не стана нито по-хубав
нито дори по-лош

***
изведнъж се събуждам
малкият ми часовник
изпълва цялата нощ

***
преди слънцето да покаже главата си
над стената на хоризонта
вече се виждат върховете на пръстите му

***
разрязах портокала на две парчета
не са еднакви
ще изям и двете

***
има нови цветя, зелени листа
има други хубави дни
всичко е реално

***
много тъмна нощ
в далечината свети
прозорец на къща

***
снегът покри всичко с безшумна пелена
завих се с одеялото
и заспах ненужен