Орлин Стефанов

Орлин Стефанов е роден на 19 декември 1945 г. в София. Записва актьорско майсторство във ВИТИЗ, но след третия семестър се прехвърля в специалността “Театрознание”, която се изучава единствено в Съветския съюз, тъй като за ВИТИЗ е била нулева година. Прави изследвания за “Едип тиранинът” от Софокъл – “Неразгаданите значения на една велика трагедия” (1995 – І изд., 2002 – ІІ изд.), “Антигона” (1999) и др. Автор на книгите: “За нов прочит на гръцката класика” (1993), “Екология на духа или Изкуство и идеокрация” (1997), ксеротипно издаваната и стигнала до 350 екз. тираж книга “Свободата в изкуството и насилието на догмите” (2004 – І изд., 2005 – ІІ изд., в типографски тираж, 500 екз.), “Когато изкуството е откровение” (2007) и на публикации в научната периодика, в списанията: “Пламък”, “Проблеми на културата”, “Философски алтернативи”, “Музикални хоризонти”, “Минало”, сп. “Театър”. През 2000 г. в авторитетния алманах “Академические тетради”, издаван от Международното агентство “AD&T” в Москва, е поместена студията му “Театрофобия Аристотеля и проблема катарсиса”. Текстът е на негов доклад пред конференция в Московския университет “Ломоносов”.

За връзка с автора: orlin.stefanov@abv.bg


Публикации:


Публицистика:

БОТЕВ И АКАДЕМИЧНИТЕ ДОКТРИНИ/ брой 2 октомври 2008

МИТЪТ “СТАМБОЛОВ”/ брой 3 ноември 2008

ВСЕ ПАК, КОЙ МИТОЛОГИЗИРА?/ брой 4 декември 2008

ИЗДЕВАТЕЛСТВА С БОТЕВОТО ИМЕ… ДОКОГА?/ брой 6 февруари 2009


Преводи:

Зоя Карцева - ЗАЛОЖНИЦИ ЛИ СМЕ НА ПОСТМОДЕРНИЗМА?/ брой 4 декември 2008

Захар Прилепин - УБИЕЦЪТ И НЕГОВИЯТ МЪНИЧЪК ПРИЯТЕЛ/ брой 5 януари 2009

Анатолий Курчаткин - ТА ДА ЗНАЯТ ПОТОМЦИТЕ И ДА ПОМНЯТ/ брой 8 април 2009

Сергей Лукяненко - ВЕЧЕРНАТА БЕСЕДА С ГОСПОДИН ИЗВЪНРЕДНИЯ ПОСЛАНИК/ брой 11 юли 2009

Евгений Петров - ПЪТЕШЕСТВИЕ В СТРАНАТА НА КОМУНИЗМА/ брой 14 ноември 2009

Евгений Попов - ТАЙГАТА Е ЗАЖАДНЯЛА ЗА МЪЖ/ брой 16 януари 2010


Външни връзки към публикации на Орлин Стефанов:

ЛУНАЧАРСКИ И ПОЛИТИЗИРАНЕТО НА ЕСТЕТИКАТА
А.В. ЛУНАЧАРСКИЙ И ПОЛИТИЗАЦИЯ ЭСТЕТИКИ
“ВЫСОКИЕ ЖАНРЫ” В ДРАМЕ. В ЧЕМ БЛИЗОСТЬ ТРАГЕДИИ С КОМЕДИЕЙ.
АЛЬМАНАХ “АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТЕТРАДИ”, №7
НЕКОТОРЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ В ПРАКТИКЕ И ТЕОРИИ ТЕАТРА
СТЕФАНОВ О. МОТИВЫ СОВЕСТИ И ВЛАСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА, СОФОКЛА И ШЕКСПИРА
СТЕФАНОВ О. ТРАГЕДИЯ СОФОКЛА “ЭДИП – ТИРАН” В НОВОМ ПРОЧТЕНИИ
ТЕАТРОФОБИЯТА НА АРИСТОТЕЛ И ПРОБЛЕМЪТ ЗА КАТАРЗИСА
ТЕАТРОФОБИЯ АРИСТОТЕЛЯ И ПРОБЛЕМА КАТАРСИСА


АЛБУМ