Кирилка Демирева

Кирилка Демирева е родена в Симеоновград. Завършва българска филология във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” през 1971 г. Работи като учителка в гимназия „Неофит Рилски”, Харманли, директор на гимназия с преподаване на чужди езици „Асен Златаров”, Хасково. Експерт по български език и литература в Регионален инспекторат по образованието, Хасково, както и в Министерството на образованието и науката. След 1997 г. професионалните й интереси са свързани с езиковото и литературното образование на бесарабските българи. Девет години работи в Българския лицей “Васил Левски”, гр. Кишинев, Молдова. Автор и съавтор на осем учебника и методически материали, предназначени за преподаването на български език и литература в молдовските училища, където се учат деца от българската диаспора. Пише статии по проблемите на езиковото и литературното образование в средното училище, както и литературнокритически статии. Има публикации в сп. “Български език и литература”, в. “Литературен вестник”, в литературния сайт LiterNet, в. „Словото днес”, алманах “Родолюбец”, в сайта на Дружеството на българистите, Молдова, сп. “Етнодиалог” (Кишинев), в. “Роден край” (Одеса), в сборник на Тараклийския университет “Григорий Цамблак”, Молдова. През 2018 г. издава книгата „Брод през годините”- ескизи и статии на образователни теми, както и литературнокритически текстове за творчеството предимно на съвременни български бесарабски автори.

За връзка с автора: demirevak@abv.bg


Публикации:


Критика:

А ПЪТЯТ - ДЪЛЪГ И ГОЛЯМ/ брой 94 април 2017

МОТИВЪТ ЗА (НЕ)НАМЕРЕНАТА РОДИНА В СОНЕТНИЯ ТРИПТИХ „ПОСРЕД МОРЕ”, „МЕЛОДИЯ”, „ПОД ЧУЖДА ЛУНА” ОТ НИКО СТОЯНОВ/ брой 149 юни 2022

ЗА РОМАНОВИЯ ЕПОС „БИОГРАФИЯ НА МЪРТВИЯ ВЕК” ОТ СИМЕОН ЯНЕВ/ брой 150 септември 2022

ИЗМЕРЕНИЯТА НА ОБИЧТА/ брой 155 февруари 2023