В ПРОСТОРНИТЕ ПОЛЕТА НА ЖИВОТА

90 години от рождението на Александър Миланов

Кирилка Демирева

Навършват се 90 години от рождението на Александър Миланов, който си отиде от този свят преди седемнадесет години.

Поет, публицист, преводач и общественик, личност с остро гражданско чувство, безкомпромисен защитник на справедливостта и демократичните свободи, той продължава да живее чрез своите повече от 20 книги и в спомените на близките, приятелите и последователите си.

А си струва да бъдеш последовател на родолюбивите идеи на този изгарящ от вътрешен духовен огън човек, приел като своя съдбата на нашите сънародници зад граница.

Споменът за моята първа среща с Ал. Миланов не губи ярките си очертания с годините. В един зимен ден на 1996 г. за пръв път посетих сбирка на дружеството за културно-просветни връзки с бесарабските и таврийските българи „Родолюбец”, на което той е съосновател през 1990 г., негов говорител и председател.

Сред присъстващите млади и не толкова млади люде, фигурата му се открояваше и напомняше за онази дълбока обвързаност с родния ямболски край (роден е в с. Овчи кладенец, Ямболско), с чиято природна и човешка пъстрота той е населил творчеството си.

Говореше отривисто, защото идеше реч за важни неща, за проблемите на нашите сънародници, приютени от бесарабската земя преди два века и позабравени от майката прародина.

Думите му излъчваха загриженост, но тонът му се изостряше, когато заговореше за недобросъвестни хора готови да изкористят идеята А в зората на всяко благородно дело все ще се намери някой, който държи лъжицата с катран.

Важното е да го предварим, да не му позволим да опорочи кълновете на безкористното добро, което дължим на своите братя след десетилетия мълчание, внушаваше той.

За мене, едва прохождащата в бесарабските български дела, думите му откриваха светове, които тепърва ми предстоеше да видя и осмисля.

Усещах, че за присъстващите Александър Миланов бе безспорният авторитет, на когото вярваха и го следваха безотказно.

По-късно щях да узная за неуморната му работа с българските институции за изграждане на дългосрочна политика за работа с българските общности. И особено за старата диаспора от Бесарабия и Таврия.

В оня момент знаех малко за житейския му път. Но знаех, може би, най-важното. В десетилетията на проточилата се стагнация в духовния и обществения живот в държавата ни Миланов е сред смелите, които открито заявят своята гражданска позиция.

През март 1988 г. се включва в Комитета за екологична защита на гр. Русе, а през ноември става съосновател и член на ръководството на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България.

След демократичните промени за кратко участва в политическия живот, но се оттегля и отдава силите си на творческите съюзи и, разбира се, на „Родолюбец”. Член е на Съюза на журналистите, Съюза на преводачите (негов председател от 1991 г.) и Съюза на писателите.

Неизбежно възникват въпроси. Защо за доказан общественик като него, политиката се оказва нежелано поприще. Защо не осребрява обществено-политическата си активност преди 10 ноември, както мнозина - звани и незвани - го сториха?

Отговорите се откриват в професионалния и в творческия му път. Отначало учител, а след това журналист и редактор, Миланов не се заседява в едно издание продължително време. Работил е във в в. “Народна младеж”, “Студентска трибуна”, в сп. “Смяна, в издателствата “Народна младеж”, “Наука и изкуство”, “Народна култура”.

От 1985 до 1991 г. е заместник-главен редактор на сп. “Апропо”. Цитирам тази информация не от някакво пристрастие към биографичната пунктуалност, а заради убеждението, че зад сухата фактология може да се провиди неспокойна личност. търсеща нови територии за творческа себеизява.

Но не е трудно да се досетим, че всяко следващо журналистическо поле е било подвластно на същите предписания и норми, както предходното. За свободния по дух човек този професионален път е една безкрайна съпротива.

Александър Миланов е истински свободен в своето творчество. Почувствал дарбата и влечението си към поезията, той дебютира със стихове в периодичния печат още в началото на 50-те години, когато е студент, а в края на същото десетилетие издава и първата си книга със сатирични творби „Анатема” (1959). Твърди се, че за тази първа книга е уволнен от работа.

Следват още шест книги от същия жанр, като след демократичните промени се появяват две с епиграми, една от които със знаковото за времето на 90-те години заглавие „Преобличане на Илия” (1994).

Епиграмите са доказателство за критическата рефлексия на хумориста, останала свежа и автентична независимо от преобърнатите социално-политически пластове. Непреходни са например внушенията на епиграмата за „нашенския плуралист”:

Той е за широки кръгозори.
Принципът му ясно очертан е:
„Всеки може всичко да говори,
само че на моята да стане!”

Един съвременен прочит на хумористично-сатиричните стихове от времето на социализма налага извода за автентизма на авторовите позиции на хуманните и демократичните принципи.

Във всяка следваща книга е заявена гражданската му позиция, проявяваща се многопосочно - от загриженост за човека и неговото нравствено здраве до изобличение на обществените и политическите недъзи, субективирани в „лица и маски”.

Като в паноптикум на нравствената разруха са събрани бюрократът, ходатаят, демагогът, доносникът, блюдолизецът, властникът. Изобличавайки ги, лирическият герой се заявява като техен антипод.

Той е непознатото „животно” в джунглата, което не показва хищнически нрави като останалите обитатели. И в недоумението си те стигат до прозрението:

Щом не показва нрави животински,
той може би да е човек същински.

В изданията от 60-те години хумористът се прицелва в уродливите обществени нрави, наблюдавани и лично преживени - раболепие, доносничество, приспособенчество, бездушие.

На тях се противопоставя „изправеният човек”, срещу когото се съюзява посредствеността, скрита зад мнимата устойчивост на тоталитарната система. От позициите на своята неподкупна съвест и демократични убеждения поетът косвено отрича политическата система.

Така зад универсалните животински типажи, природни явления или исторически събития, втъкани в сюжета на не една алегория, прозират йерархическите зависимости.

Лирическият герой, непримиримият със злото, посреща с достойнство многопосочните ветрове. Авторът е имал обичая да датира стихотворенията си. Това ни улеснява да проследим движението на критическата му мисъл в застойните времена, както и обектите на сатиричното му перо.

Стихотворението „Анатема” от едноименната книга е може би най-известното хумористично стихотворение на Александър Миланов. Горчив разказ за „прегрешението” на младия учител Дойнов, който „за час със пет минути закъснял”.

„Нежният” укор в доклада на директора се превръща в анатема, която съпровожда учителя през целия му живот, дори и и на смъртното му ложе:

„Приятели, колеги и роднини,
покойният достойно е живял,
макар че през младежките години
за час със пет минути закъснял!”

Творбата е истински хумористичен бисер. Тук майсторски се преплитат и съчувствието, и горчивината заради бездушната дребнавост. Това е гротеска с всичките особености на жанра.

В нея като в криво огледало се преекспонират онези подмолни, но зле прикрити язви в човешките отношения, резултат от тоталното бюрократизиране на държавната машина, както това е показано в сатирата „Протококоломания”.

Тук героят е мистичният Той, въздесъщият, но безлик бюрократ, който свежда всяко действие до протоколния му образ. Има протокол - има резултат, няма протокол - няма нито действие, нито резултат.

В стихотворението се изразява авторовата тревога, че протоколомавията е достигнала размерите на обществено зло. Силата на отрицанието е в абсурдното интерпретиране на универсални образи и явления в хумористичния контекст: Адам, който би поискал от Господ протокол за сътворението си; нощното небе, приютило на съхранение слънцето с протоколно обещание да го върне на сутринта.

Бюрократизмът е видян като повсеместно негативно явление, което прониква във всички сфери на обществения живот през 50-те години, и което ще се прояви във всяко следващо десетилетие в най-неочаквани превъплъщения.

Хумористичният стил дава възможност на поета да не търси прозрачни и невинаги художествено защитими похвати на автоцензурата, която за онова време е нещо обичайно в литературата.

Богатите изразни възможности на комичното му помагат в структурирането на убедителен и емоционално въздействащ иносказателен свят. Така е например в стихотворението „Пролетна опасност”, което представлява разгърната метафора на красотата в живота, но и на разрушителните сили в обществото.

За лирическия герой пролетта е не само красота и опияняваща птича песен. Раждат се и „гадинки”, които изяждат, рушат, унищожават. Затова хумористът не се оставя на вълните на пролетната безметежност, а се вслушва в почукването на кълвача - този санитар на гората.

И затова аз занемявам,
прехласнат се опиянявам
щом славеят запее в здрача
или пък гълъбът загука,
но мен ме радва и кълвача,
когато с остър клюн зачука.

В разширената метафора на пролетта образността илюстрира пъстротата на обществените и личностните нагласи, а поантата извежда фигурата на трезво мислещия ум, както и необходимостта от радикално действие, което да прочисти обществото от недъзите му.

Метафоричността се засилва в творбите, писани в следващите десетилетия. Тя „пипа” все по-дълбоко в системата, а това означава все по-категорично заявена гражданска позиция в духа на демократичните убеждения на автора.

В хумористичните стихове от 70-те и 80-те години поетическата инвенция следва тенденцията на засилващата се перфидност в поведението на властта в желанието си да представи привидното за реално.

Асоциативната образност насочва към демагогията на онези от върховете и безогледното преследване на постове, към глашатаите на системата - „жреци на одаджийски родове”.

Ироникът не може като тълпата да се възхити от дръзкия летеж към висоти „все по посоката на вятъра”. Противни са му фалшивата героизация и превръщането на портретите в икони. Вярва в здравия разум на народа да прецени, че „ Живота някой друг го е спасил,/ а славата му Ной си присвоил.”

А защитникът на истината, демократът не може да не види родината си като „рай за грешници”. Там „Вече всички сме целенасочени./В нужно направление формирани…”

Не са малко сатирите, в които е отречен авторитаризмът във всичките му възможни проявления. Красноречиво в това отношение е иносказанието в стихотворенията „Основата на геоцентризма”, „Детрониране на олимпийските богове”,”Християнско откритие”.

Хумористично-сатиричният стил на Александър Миланов доказва таланта му да се изрази чрез всички аспекти на комичното. В духа на времето езикът е езоповски.

Идеите се извличат обикновено от занимателния наратив на хумористичното стихотворение, алегорията, пародията, афоризма, гротеската.

Авторът умело пародира антични, библейски и исторически сюжети, образи от класическата литература, приказни мотиви. Видимият свят е метафорично претворен. Всичко това доказва високата култура и сатиричния талант на твореца. Не може да не се отбележи майсторството в стихосложението. Вероятно то дълго време е школувано в онази митична студентска група, скрита зад името Трендафил Акациев.

От днешна гледна точка нито една творба не звучи анахронично, защото всяка е уловила непреходното в стоп кадър.

И днес човекът и обществото са целенасочвани от обитатели на върхове, управлявани от други, обикновено чуждоземни, върхове.

И днес демагогията прикрива нищонеправенето, а личният успех зависи от това кой ще те повдигне и кой ще те поеме.

Лирическото наследство на Александър Миланов впечатлява с тематичното си многообразие. То е сбрано в книгите „Разговор след години”(1965), „Една усмихната вселена”(1976), „Сърдечно отделение” (1982), „Орис”(1998).

В стиховете поетът многократно се връща към корена си, извиква от паметта свидни селски образи и видения от детството.

Изповедни или изобразително-пластични, стиховете са носталгично убежище на лирическия герой, останал сякаш някъде в пространството между градската сивота и „познатия простор на равнината”.

Той е с живо чувство за родова принадлежност и негов дълг е да предаде ценностите на рода на поколението след него. Затова в много поетически творби живеят образи на негови родственици.

В диалога с тях или в изповедта пред тях лирическият герой е частица от някакъв отколешен, но вечен живец на родовото битие. В други стихотворения героят е завладян от съмнения, огорчен от фалшивата патетиката на времето, в което „се загубват вече гласовете ни,/ приучили се само да скандират.”

Поетът често избира самоанализа. В драматичния сблъсък със себе си героят се чувства объркан „ в пространства без посоки”. Но застава лице в лице с истината: „Опротивяват ни маркирани маршрути,/ а пък сами маркирахме маршрути.”

За миг съмнението е прогонено от вяра, изразена риторично: „Какво, че има кал по пътя!/ Това е кал от размразяване.”

Всъщност лирическият герой често е разкъсван между надеждата и разочарованието. В едно неозаглавено стихотворение, писано през 1988 г., героят е угнетен от потъването на живота в привичното.

Възможно е стихотворението да е тъжен размисъл, породен от не особено широкия отзвук в тогавашното общество на демократичните сдружения, в които авторът е активна фигура, или от неслучилата се у нас „перестройка”.

Образът на оазиса сред пустинята носи идеята за мимолетност на надеждата, отстъпила пред витаещото в пространството усещане за нещо пропуснато.

Оазис във пустинята край нас се раждаше,
но ние сякаш не го забелязвахме.
Хиената на навиците думите изяждаше
и зейваха все по-задълго паузи.

Във вакуума най-тежеше бремето
на недоизреченото, на недоразбраното.
Дали да се залъгваме, че времето
ще ни подскаже думите на премълчаното?

Неразрешим или решен е вече казусът?
Изпуснахме ли както казват, птичето?
От суета нехаем, че оазисът
потъва в пясъците на привичното.

По-горе положих стихотворението в обществено-биографичното. Но в него има податки за тълкуването му в аспекта на биографично-личното - като драматична изповед за накърнена взаимност в любовта.

Енигмата в тази творба засилва художественото й въздействие, като предизвиква размисъл, провокира интерпретативните нагласи на читателя, а това вече е знак за постигната поетическа висота.

Мотивът за поезията и поетичното владее лирическото съзнание на всеки творец. И Александър Миланов не е изключение от правилото.

В стихотворенията „Поетика”, „Творчество”, „Творец”, „Магия”, „Дар свише”, писани в различни десетилетия, се говори за изкуството като свещенодействие и за таланта като дар Божи.

Поетът афористично ни внушава, че разгадавайки тайните на живота и изкуството, всеки човек трябва да има ето това „стремление”:

Да те привлича красотата на нормалното
и да не го объркваш със баналното.
Да не те плаши и най-стръмната пътека,
когато търсиш Бога у човека. (1997)

Метафоричната образност е характерна и за лириката на Миланов от 90-те години. Разнообразни са мотивите, богата е емоционалната гама - от елегичното настроение до радостта от природата и любовта.

На поета му е чужда плакатността. Много от стихотворенията изразяват съмненията и несъгласията на лирическия герой.. Това, както и сатиричното му творчество, може би, е причината литературните историци да не причисляват Миланов към „априлското поколение” поети.

Не бих се наела да твърдя кой доминира в творчеството му - сатирикът или лирикът. Нишката, която ги свързва, е отстояването на честността и свободата:

В живота съблазнителни богатства има.
Ако за тях сърцето заламти,
по логика неумолима
с мечти и пориви ще заплати.

А всъщност на човек му трябва само
хляб, топла дума, въздух и вода.
И още нещо като тях голямо -
свобода!

На 70-годишния си юбилей писателят ми поднесе своето „Избрано”(2003) с автограф: „На К. Демирева - за родолюбивото й дело!”

Делото на неразривната духовна връзка между българите отсам и оттатък Дунава имаше вече своята история и в моя живот.

На това родолюбиво дело Александър Миланов служеше до последния си дъх като гражданин и творец!