Ваня Колева

Ваня Колева е родена през 1967 г. Завършила е Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, специалност „Българска филология” (1992). От 1998 г. е с образователна и научна степен „доктор” - след защита пред ВАК на дисертация на тема „Дискурс на красотата (Женските образи в българските народни песни)”; научен ръководител е проф. д-р Надежда Драгова. Научните й интереси са в областта на българския фолклор, българската литература от XIX - XXI век и българския език. Участва с доклади в научни конференции. Има публикации в научни сборници, в централния и в периодичния печат. Автор е на книгите: „Естетика и ритуал. Женската красота в българските народни песни” (Бургас, 1999); допълнено електронно издание - LiterNet, 26.10.2002 г.; „Фолклор, митология и литература” (Варна, LiterNet, 2007); „Часовникът и воденицата. Българският фолклор и литература” (София, 2014). „Къде грешим най-често? Наръчник по правопис и пунктуация със задачи за упражнения. 7 - 12 клас” (София, 2004, в съавторство с Драгомир Чанков). От 2008 г. е научен секретар за България на българо-австрийския Научен център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил” към Факултета по хуманитарни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски”. От 2010 г. е член на Сдружението на писателите - Варна. От 2019 г. е главен редактор на в. КИЛ („Култура, Изкуство, Литература”), печатния орган на Сдружението.

За връзка с автора: vanikoleva@abv.bg


Публикации:


Електронни книги:

ДРУГАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
ТВОРЧЕСТВОТО НА ДИМИТЪР ПОДВЪРЗАЧОВ – НЕОБИКНОВЕН УЧЕБНИК ПО ЖУРНАЛИСТИКА/ брой 4 декември 2008

ФОЛКЛОР, МИТОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА/ брой 7 март 2009


Критика:

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ - НА 75 ДОСТОЙНО ИЗВЪРВЕНИ ГОДИНИ/ брой 140 септември 2021

„СРЕЩУ ВЯТЪРА (ИЗ ЗАПИСКИТЕ НА ЕДИН РОКЕР)” И СЛОВЕСНИТЕ ОТКРИТИЯ НА КРАСИМИР СИМЕОНОВ/ брой 150 септември 2022

„БЕЛЕЖИТИ ЖЕНИ НА/ЗА БЪЛГАРИЯ. ОТ КЕРА ТАМАРА ДО ПЕТЯ ДУБАРОВА” (2021) НА КАТЯ ЗОГРАФОВА/ брой 151 октомври 2022

„НЯМА ТАЙНИ. ИЗБРАНО” НА КРАСИМИР СИМЕОНОВ/ брой 165 февруари 2024

„ЗАСЕЙ МИ МОРЕ” НА СТАНКА БОНЕВА - МНОГОЛИКОСТ И ОРГАНИЧНОСТ НА ЕДНА ДУША/ брой 167 април 2024


Публицистика:

Механизми на рецепция и текстопроизводство, или как децата в предучилищна възраст разказват приказки/ брой 1 септември 2008