Ваня Колева

Ваня Колева е родена през 1967 г. Завършила е Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, специалност “Българска филология” (1992). С научна и образователна степен “Доктор” (1998), тема на дисертацията: “Дискурс на красотата (Женските образи в българските народни песни)”.
Научните й публикации са в областта на българския фолклор и българската литература от XIX-XX век.
Автор е на книгите:
“Естетика и ритуал. Женската красота в българските народни песни” (Бургас: Матаник-М, 1999 г. – 128 с.; допълнено електронно издание – LiterNet, 26.10.2002.
“Фолклор, митология и литература” (Варна: LiterNet, 2007 г. – 208 с.).
“Къде грешим най-често? Наръчник по правопис и пунктуация със задачи за упражнения. 7-12 клас.” (София: ИК “Диоген.bg”, 2004. – 126 с., в съавт. с Др. Чанков).

За връзка с автора: vanikoleva@abv.bg


Публикации:


Електронни книги:

ДРУГАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
ТВОРЧЕСТВОТО НА ДИМИТЪР ПОДВЪРЗАЧОВ – НЕОБИКНОВЕН УЧЕБНИК ПО ЖУРНАЛИСТИКА/ брой 4 декември 2008

ФОЛКЛОР, МИТОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА/ брой 7 март 2009


Критика:

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ - НА 75 ДОСТОЙНО ИЗВЪРВЕНИ ГОДИНИ/ брой 140 септември 2021

„СРЕЩУ ВЯТЪРА (ИЗ ЗАПИСКИТЕ НА ЕДИН РОКЕР)” И СЛОВЕСНИТЕ ОТКРИТИЯ НА КРАСИМИР СИМЕОНОВ/ брой 150 септември 2022

„БЕЛЕЖИТИ ЖЕНИ НА/ЗА БЪЛГАРИЯ. ОТ КЕРА ТАМАРА ДО ПЕТЯ ДУБАРОВА” (2021) НА КАТЯ ЗОГРАФОВА/ брой 151 октомври 2022


Публицистика:

Механизми на рецепция и текстопроизводство, или как децата в предучилищна възраст разказват приказки/ брой 1 септември 2008