Константин Мутафов

Константин Димитров Мутафов, български писател, е роден на 23.03.1879 г. в град Русе в семейство на учители. Завършва Русенската Мъжка гимназия. Учи в драматическа школа във Флоренция (1897-1900). Две години е артист в театралната трупа „Сълза и смях”. Напуска сцената и става чиновник. Няколко години в библиотекар в Народния театър, след това - артистичен секретар. От 1924 г. е уредник на Архивния отдел при Народната библиотека в София. Изявява се като поет, белетрист, артист, драматург, преводач, театрален критик, библиотекар, режисьор и детски писател. Сътрудничи на списания „Библиотека”, „Художник”, „Българска сбирка”, „Златорог”, „Родна реч”, „Литературен глас”, „Българска мисъл” и др. Превежда от италиански, френски и руски повече от тридесет драми, романи, повести и разкази. Член на СБП. Съчинения: „Над живота” (драма в 4 д., 1906), „Иуда” (драма, 1914), „Дядо Климе” (драматичен епизод, 1917), „Пленникът от Трикери” (драма в 3 д., 1918; ІІ преработено издание, 1928), „Омуртаг хан” (трагедия в 4 д. и 4 карт., 1924), „Юбилеят на Калистена” (комедия, 1927, останала неотпечатана), „Детски театър” (две пиеси, 1929), „Бисерка” (фантазия в 2 картини, 1930), „Убитата лисица” (пиеса в 3 д., 1933), „Невяста неневестная” (роман, 1936), „Алтън баба” (разказ, 1938), „На гости на един поет” (1938), „Прости души” (разкази, 1938), „Юбилеят на Бербер Халил” (1938). Умира на 19.03.1946 г. в София. Баща на актрисата Стоянка Мутафова.


Публикации:


Електронни книги:

НЕПОЗНАТИЯТ ПОЗНАТ КОНСТАНТИН МУТАФОВ/ Съставители: Ноеми Стоичкова, Мария Русева/ брой 142 ноември 2021


Проза:

СМЪРТТА НА ЛИСТАТА/ брой 89 ноември 2016

НЕ СВЪРШВА ТАЗ ВОЙНА…/ брой 101 декември 2017


Публицистика:

ПРЕСТЪПНО БЕЗНАЧАЛИЕ/ брой 72 април 2015

ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НА КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ/ брой 84 май 2016

КНИЖОВНА РЕЧ И ОБНОВА/ брой 106 май 2018

ПЪРВАТА МИ СРЕЩА С ВАСИЛ КИРКОВ/ брой 135 февруари 2021


Критика:

„СВЕЩЕНИЯТ ОГЪН” ОТ ДЯДО Е./ брой 72 април 2015

Д. С. МИНЕВ - „ЦАНИ ГИНЧЕВ. НИКОЛА КОЗЛЕВ. ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО”/ брой 109 септември 2018

„СЕЛЯНИ”/ брой 109 септември 2018


Критика за Константин Мутафов:

ДЕТСКИ ТЕАТЪР/ автор: Калина Малина/ брой 91 януари 2017