Д. С. МИНЕВ – „ЦАНИ ГИНЧЕВ. НИКОЛА КОЗЛЕВ. ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО”

Константин Мутафов

Д. С. Минев - “Цани Гинчев. Никола Козлев. Живот и творчество.” Варна, 1932 г.

Кой от старото поколение не познава поемата „Хайдут Сидер и Чер Арап” от Никола Козлев и повестта „Ганчо Косерката” от Цани Гинчев?

Кой ученик от миналото не е декламирал Гинчевите басни и кой с пламенен възторг, на един дъх, не е възпроизвеждал сочната и героична поема на Козлева за Хайдут Сидер?

Чие сърце не е потръпвало и подскачало при следните редове от поемата:

„Ех, че рипна, та подскочи,
юнашки си скок прескочи
девет лактя на високо,
девет лехи нависоко!
Развъртя се като хала,
та се впусна връх арапа”… ?

Никола Козлев и Цани Гинчев някога бяха твърде любими на младежта писатели, но дойдоха нови времена и техните имена рядко, за да не кажем никак, се споменуват от тук-там в литературата, а в разговори между интелигенти и книжовници почти никога не става реч за тях; трудовете на тия мъченици на перото от миналото останаха някак в сянка, неосветлени и неоценени, според истинското тяхно значение.

Гимназиалният учител Д. С. Минев със своята последна книга идва тъкмо на време да осветли делото и възкреси образите на двама наши писатели, чиито имена и трудове заслужават едно по-друго отношение и едно по-достойно място в нашата литература.

Д. Минев е описал живота, обществената и книжовна дейност на Цани Гинчева и Никола Козлева, и двамата лясковчани, и вещо, с дълбочината на добър разказвач е разгледал всестранно тяхното творчество, като е посочил и неговото значение.

От книгата на Д. Минев лъхат топлота и свежест, ученост и познания; тя е ценен принос за историята на нашата нова литература.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 4, бр. 155, 15. 05.1932 г.