НЕ СВЪРШВА ТАЗ ВОЙНА…

Константин Мутафов

Стихотворение в проза

Не свършва таз война…

Навсъде из градините цъфнали са зюмбюли и лалета и топло слънце нежно милува с кръвта юнашка оросените полета…

И розите скоро щат цъфна, и славеите пак ще запеят през радостний Май.

Но родний край все е далеч - сърце ми тъжно плаче за сладкий лик на мойта мила и към север* жадно поглед извръщам.

Уви, ний тук сме още… За подвизи други родно племе може нови кърви да пролей…
Не свършва таз война…

Навсъде из градините цъфнали са зюмбюли и лалета и топло слънце нежно милува с кръвта юнашка оросените полета…

Сарай, 8.04.1913

——————–

* към север - България - бел. авт.