Крум Димитров

Крум Димитров е български писател и преводач. Руски възпитаник. Гимназиален учител по руски език в Италианското училище в столицата. Книги: “Страници от албум” (стихове, 1922),  „Антични скрижали” (1934) и др. Превежда на български език революционната поема на Блок “Двенадцать”, а на латински и старогръцки - творби на Ботев. Превежда “Латински сентенции” (с предговор от проф. Д. Дечев, 1929); „Метаморфози” от Овидий - „Превращения”, кн. І - ІІ, 1926 г.; “Оди” от Хораций (кн. 1 - 1931, кн. 2 - 1933); „Мъдри мисли” от Публилий Cиp (включваща около 700 сентенции, 1933); “Буколики и Георгики” от Вергилий (1938) и др. Публикува във в. „Литературен глас” (преводи, пътеписи), в. “Литературни новини” и др. Печата във вестник „Мир” статии за видни представители на българската класическа филология под общо заглавие „Жреци на класическата древност”. Издава очерци за Перикъл и Демостен в изд. „Хемус”. Автор на спомена „Александър Дзивгов и руската душа” (1937). От началото на 40-те г. е инспектор по чужди езици при Министерството на народната просвета. Български патриот, ерудит и русофил. Има дъщери - Радка и Лиляна. Умира при операция в началото на 1948 г. в София. Оставя непубликуван „Животопис”.


Публикации:


Публицистика:

ЧЕТИРИЙСЕТ ТЪЖНИ ДНИ…/ брой 89 ноември 2016

ЛЮБОВ СТОЛИЦА/ брой 101 декември 2017


Преводи:

АНТИЧНИ ЕПИГРАМИ/ брой 67 ноември 2014

АНТИЧНИ ЕЛЕГИЧЕСКИ ДВУСТИШИЯ/ брой 83 април 2016

Квинт Хораций Флак - ПАМЕТНИК/ брой 85 юни 2016

Квинт Хораций Флак - ПЕСЕН НА СТОЛЕТИЕТО/ брой 90 декември 2016

Фаусто Салватори - НА РИМ/ брой 105 април 2018

Воислав Илич - НА ТИЧАР/ брой 105 април 2018


Критика за Крум Димитров:

„АНТИЧНИ СКРИЖАЛИ” ОТ КРУМ ДИМИТРОВ/ автор: Борис Наков/ брой 105 април 2018