АНТИЧНИ ЕЛЕГИЧЕСКИ ДВУСТИШИЯ

превод: Крум Димитров

*
Седем са града безспир за чутовния спорили Омир:
Атина, Смирна, Хиос, Колофон, Пилос, Аргос, Итака.

От гръцки


*
Аз те моля, земя, о, майко на всички човеци,
кротко сред свойте недра моя другар приеми.

От гръцки


*
Шест само часа за труд са на сгода, а следните с знаци
сочат на смъртния тъй, сякаш му думат: живей. (1)

От гръцки


ЕПИТАФИЯ

В Мантуа аз се родих, сред калабри починах, прахът ми
тлее в Неапол; възпях пасбища, ниви, царе.

Вергилий


ЕПИГРАМА

В тоз гроб Батиста лежи под каменна тежка камара:
пътниче, право върви денем и нощем без страх.

Вергилий


ЕПИГРАМА

С нищо не бих пожелал да ти бъда чрезмерно угоден,
Цезаре, нито да знам, бял ли си, чер ли човек.

Катул


*
Времето бърже хвърчи и стареем с безмълвни години -
в устрем от плен и юзда бягат крилатите дни.

Овидий


*
Истина, срамно е, но ако тачиме чистата правда -
ползата само цени в дружба тълпата навред.

Овидий


*
Малко блести хубостта и колкото влиза в години,
с време изчезва, сама губи тя свойта цена.

Овидий


*
Щом си богат и честит, знай, ще броиш приятели много.
Щом те постигне беда, знай, ще останеш самин.

Овидий


*
Що от скалата по-трай, що е меко кат течната влага?
Ала и твърди скали меката влага руши.

Овидий


*
Тъй както жълто злато се изпитва по трайност на огън,
верният също другар в тежка несгода личи.

Овидий


ЕПИТАФИЯ

Аз, що лежа в този гроб, на любовни копнежи певецът,
нявга поетът Назон, жертва на своя съм дар.
Ти, който минеш оттук, ако вярно си само обичал,
тихо без укор шепни: „В мир да почива Назон”!

Овидий

——————————

Бележка:

1. Според една старогръцка азбука, събрани първите четири букви след първите шест такива и прочетени като дума на гръцки обозначават „живей”. И гърците, както и други древни народи, с буквите обозначавали и числа: алфа - едно, бета - две, гама - три и т. н. бележка на преводача.

1929 г.