„АНТИЧНИ СКРИЖАЛИ” ОТ КРУМ ДИМИТРОВ

Борис Наков

„Антични скрижали” от Крум Димитров, София, 1934

Авторът на тая малка книжка е познат на читателите със своя жив интерес, проявяван към римската и гръцката култури, със своята обич към поезията на гърци и римляни, най-хубавото от която той постоянно превежда.

Като преводач Крум Димитров винаги се ръководи от своя добър вкус към литературните бисери на древността и във всеки негов превод личи колко близко чувствува той онова, което превежда.

Тая книжка се явява като израз на голямата му почит към нашия пръв класик проф. Александър Балабанов, за когото той говори в своя увод.

Да чувствуваш така близко класическата поезия, да цениш така високо ония, които живеят непосредствено с тая поезия, това са редки качества, които малцина у нас притежават.

Със същата обич към древността е надъхана и цялата тая книжка, която ни занимава с някои древни паметници, намерени у нас. Стремейки се да се придържа о историческата истина, авторът прави своите тълкувания, набелязва изводите, прави предположения.

С каква топлота пише за Никополската римска чешма - един паметник на вечната любов. В красиви поетически образи римлянинът Фронтон е увековечил обичта си към покойната си съпруга Елия.

Крум Димитров дава латинския текст, издълбан на плочата, и прави хубав превод на същия. Това е един литературен бисер, от който благодарение на Крум Димитров можем да се насладим.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 7, 20.03.1935 г.