Семьон Надсон

Семьон Надсон (Семен Яковлевич Надсон), руски поет, прозаик и публицист, е роден на 26.12. 1862 г. в Санкт Петербург в семейството на съветника от еврейски произход Яков Семьонович Надсон и Антонина Степановна Мамонтова (Мамантова) от руското дворянско семейство Мамонтови. В лириката си отразява скръбта на честния, ненамиращ своето място в живота интелигент, съчувствието към страдащия брат („Друг мой, брат мой…”). Автор е на стихове с некрасовско гражданско звучене („Сколько лживых фраз, надуто-либеральных”), на поемата „Християнка” (1878), на недовършената драма в стихове „Царевна Софья” (1880 г., публикувана през 1902 г.), на много разкази и очерци. Умира на 24 г. на 31. 01. 1887 г. в Ялта.


Публикации:


Поезия:

РУСКИ ПОЕТИ - XIX ВЕК/ превод: Красимир Георгиев/ брой 50 април 2013

СЛОВО/ превод: Андрей Германов/ брой 53 юли 2013

ЖИВОТ/ превод: Татяна Любенова/ брой 78 ноември 2015

НЕ КАЗВАЙТЕ…/ превод: Павел Генадиев/ брой 97 юли 2017

ЖИВОТЪТ/ превод: Йосиф Фаденхехт/ брой 104 март 2018

КЪМ БРАТЯТА/ превод: Александър Кръстников/ брой 105 април 2018

ЩЕ ДОЙДЕ СТРАНЕН ДЕН…/ превод: Тихомир Йорданов/ брой 109 септември 2018

ПЕВЕЦ/ превод: Димитър Подвързачов/ брой 110 октомври 2018

КАДИФЕНИ ПОЛЯ…/ превод: Иванка Павлова/ брой 122 ноември 2019