КЪМ БРАТЯТА

Семьон Надсон

превод: Александър Кръстников

стихотворение, превод в проза

О, не отказвайте, братя, на певеца с отпаднала душа, когато своите отворени обятия той простира към вас с молба, и в песен, лееща сълзи, той като нищий, с жаждата на любовта, е готов да открие пред вас всички свои гнойни язви!

Той вашите сълзи не отхвърля, той отзив на всички става, любейки, и знайте - той за вас страда, когато страда за себе си…

Както вълните речни в белопенното море се блъскат, сплотяват и сливат, така и вашата скръб и вашата болка в неговата душа се откликват…

О, той е достоен за страдание, тъй като за вас в душата си скърби. Ако вий се смеете на неговите страдания, вий се смеете над себе си!

——————————

в. „Витлиемска звезда”, г. 2, бр. 18, 16 април 1923 г.