ЩЕ ДОЙДЕ СТРАНЕН ДЕН…

Семьон Надсон

превод: Тихомир Йорданов

***
Ще дойде странен ден - в неверните следи
водачите ще спрат в обърканост нелека:
„Тоз, който знае верен път, излез, води,
че ние… губим нужната пътека.”
От техните наведени глави тогаз
ще смъкнем техните венци сурово,
светините си грешни пак ще стъпчем с бяс,
издигнали страдалческия кръст отново,
надсмели се над свойте богове…