НЕ КАЗВАЙТЕ…

Семьон Надсон

превод: Павел Генадиев

***
Не казвайте ми вий: умря - той пак живей,
олтаря нек разбият - жарта ще да пламти,
нек арфата строшат - акорди тя ще лей,
нек розата откъснат - тя пак ще да цъфти.