РУСКИ ПОЕТИ - XVIII ВЕК – ІІ

превод: Георги Ангелов


МИХАИЛ МУРАВЬОВ


ЕПИТАФИЯ

На този литератор праха удостоете с почит,
едва заспа той, цял живот свадливо срещу нас клокочил.
С никого не можеше във мир да бъде.
И затова отиде в ада - пак сатири да пише и да съди.

1775 (?)


ИВАН ДМИТРИЕВ


ЕПИГРАМИ И БАСНИ

***
„Той лъжеше - сега не лъже” може
такава епитафия на гроба му да сложат.

***
- От крадци се разорих!
- Към скръбта ти се присъединявам.
- Откраднаха ми стихове!
- За крадеца съжалявам.

1803

***
Веднъж ми каза лекар: «Няма болен
от мен да каже, че е недоволен!»
«Разбира се,- помислих си,- няма да го каже никой:
       смъртта завързва на всекиго езика ».

1791

***
И туй било човек?
О, времена! О, век!

1791

***
За мене съществува само Лиза, друга няма,
плени ме тя със красотата си голяма:
аз прелести хиляда в нея виждам.
«Защо не се ожениш?» - «Рогати ненавиждам».

1783

***
“Какво по-леко от перце е?” - “Водата”, - отговор ще дам.
“По-леко от водата?” - “Въздухът”. - “Отгатна!
А по-леко и от него?” - “Кокетката”. - “Така!
А по-леко и от нея?” - “Не знам”.

КЪМ АМУР

Стреляй, о, враг мил, в двете сърца, не в едното,
че иначе завинаги ще е нещастно то.

1798

СЛАБОСТ

Категорично Хлоя ми отказа.
Ядосан бях, в тъгата си безмерна
„за последен път” - си казах -
„стъпвам във дома на лековерната!”
А днес на сутринта, не зная как и сам,
           пак съм там!

1792

СЪБОРЕНИЯТ ИДОЛ

“Какво тук виждам? Идолът ми в прах! Мъст без милост! -
развика се деспот, със божество сравнил се -
          За тази дързост се полага смърт!
Кой свали го? Кой е моят враг?” - Гърмът.

1826

ГРАДИНСКА МИШКА И КАБИНЕТЕН ПЛЪХ

“Ти книги все гризеш: чудя ти се, друже, на мерака!
По-умен ли ще станеш ? Мечта, лъжовен мит.” -
на Плъха каза Мишка, живееща във мрака.
Отговорът беше: “Ум защо ми е? Да бъда само сит”.

1826

ОРЕЛ И ЯСТРЕБ

“Твой е” - рече Юпитер на Ястреба - “реда,
Орелът е в немилост: ще бъдеш ти на власт”.
И изведнъж раздор, грабеж и страсти!
         Сгрешиш ли в избора - беда.

1826

ЛЪВ И ВЪЛК

         Вълк, хищник сив,
козленце хвана. “Не смей да го убиваш -
извика Лъв, - пусни го!” И Вълкът послуша.
Подлецът винаги свиреп е; героят е великодушен.

1826

СВЕТУЛКА И ЗМИЯ

Светулка срещна в пътя си Змия. И ето я, застива -
за миг с отровата си смъртоносна я обгърна.
“Убийца! - светулката извика. - Защо загивам?”
          - “Светиш” - Змията й отвърна.

1824

ОРЕЛ И ЗМИЯ

         Орелът от високо в небесата
се спусна да почине сред цветята
и срещна там Змия, в прахта поела.
          Завистливата твар
съска и се хвърля към Орела.
         Какво да прави онзи, който на пернатите е цар?
Той хвърля поглед горд и към слънцето се отдалечава.

Така и Геният на хулителя си отмъщава.

1805


ПАНКРАТИЙ СУМАРОКОВ


***
Каква е приликата на календара с този мъж?
- Без даже да се изчервява, лъже.

1791

***
Защо все вижда Клит в Дамон врага?
Какво му е направил той? - Рога.
- Аха!

1791

***
Приятелю, че Клав ме е лекувал, е слух лъжлив:
Така да беше, щях ли да съм жив?

1791

***
За Клит не пиша сатира, о, не -
хартията с мастилото да струваше поне.

1799


НИКОЛАЙ КАРАМЗИН


ЕПИТАФИЯ НА ТАЛЕС

Когато Талес се покри с къдрици бели
и дори звездите спря да различава,
мъдрецът на небето се пресели,
до тях по-близо да е оттогава.

НА РОГОНОСЕЦА

Почива тук, под камъка, Труляк.
Той имаше рога, но - чудо! - не и брак!

ЕПИТАФИЯ НА ХАЛИФ АБДУЛРАХМАН

На власт и на богатство се наслаждавах всеки ден.
Навсякъде животът се преклони пред мен.
Най-силните владетели пълзяха в съсипни.
За бог минавах век, щастлив бях десет дни.

1793

EПИТАФИЯ

Живя на този свят, за да живее -
но за какво, той нямаше идея.

1797

EПИГРАМА

Че светлината на науката е зло, Крадон се мята -
беда е за крадеца светлината!

ЕПИТАФИЯ НА ШАРЛАТАНИНА

Прах в очите хвърлях - тъй живях.
Сега самият аз съм прах.

1799


ИВАН ПНИН


ЕПИТАФИЯ

Във гроба спи жена ми седми ден:
какъв покой за нея и за мен!

1798


АНДРЕЙ ТУРГЕНЕВ


ЕПИГРАМИ

1.

                                            На Т. К. Ф.

Сърдита си ми, знам, но е такъв животът.
Не пиша стихове за теб - любовни.
Прости ми, но така е, наистина, защото
за никого не искам да злословя.

1797

2.

С жена си да живее в рая бил Адам обречен.
Така че до падението бил наказан вече.

1797


АНОНИМЕН РУСКИ ПОЕТ - XVIII ВЕК


МАГАРЕ И ЛИРА

Видя магарето внезапно Лира,
а знайно е: умът на клепоухите е плитък
и рече: «Що за празна работа съзирам?
Я по-добре сено да си опитам ».
А Лирата, засвирвайки, продума:
«За музите създадена съм, не за магарешка муцуна».

1791


МИХАИЛ МУРАВЬОВ


ЭПИТАФИЯ

Почтите хладный прах, который здесь лежит,
Насилу здесь уснул пресварливый пиит,
Он в весь свой век не мог ни с кем имети миру
И в ад затем пошёл, чтоб написать сатиру.

1775 (?)


ИВАН ДМИТРИЕВ


***
«Он врал - теперь не врет».
Вот эпитафия, когда Бурун умрет.

***
«Я разорился от воров!»
- «Жалею о твоем я горе».
- «Украли пук моих стихов!»
- «Жалею я об воре».

1803

***
Мне лекарь говорил: «Нет, ни один больной
Не скажет обо мне, что не доволен мной!»
«Конечно,- думал я,- никто того не скажет:
           Смерть всякому язык привяжет».

1791

***
И это человек?
О времена! о век!

1791

***
Хотел бы Лизу я иметь моей женой,
Она меня своей пленила красотой:
Я тысячу приятств и прелестей в ней вижу.
«Да что ж не женишься?» - «Рогатых ненавижу».

1783

***
“Что легче перышка?” - “Вода”, - я отвечаю.
“А легче и воды?” - “Ну, воздух”. - “Добрый знак
А легче и его?” - “Кокетка”. - “Точно так!
А легче и ее?” - “Не знаю”.

1805

НАДПИСЬ К АМУРУ

Стреляй, о милый враг, в два сердца, не в одно;
А иначе навек несчастливо оно.

1798

СЛАБОСТЬ

Мне Хлоя сделала решительный отказ.
В досаде на нее и горести безмерной,
Вчера я говорил: “Уже в последний раз
        Был в доме легковерной!”
А ныне поутру, не знаю как и сам,
                 Опять я там!

1792

НИСПРОВЕРЖЕННЫЙ ИСТУКАН

“Что вижу? Истукан мой в прахе! Мщенье, мщенье, -
Вскричал Деспот, себя равнявший с божеством, -
              Накажем смертью дерзновенье!
Кто низложил его? кто этот враг мой?” - Гром.

1826

САДОВАЯ МЫШЬ И КАБИНЕТСКАЯ КРЫСА

“Ты книги все грызешь: дивлюсь твоей охоте!
Умнее ль будешь ты? Пустая то мечта”, -
Сказала Крысе Мышь, жилица в темном гроте.
Ответ был: “Что мне ум? Была бы лишь сыта”.

1826

ОРЕЛ И КОРШУН

Юпитер Коршуну сказал: “Твоя чреда,
Орел в опале: будь его преемник власти”.
И вдруг раздор, грабеж, все взволновались страсти!
               Ошибка в выборе - беда.

1826

ЛЕВ И ВОЛК

              Волк, полуночный тать,
Схватил козленочка. “Не смей его терзать, -
Воскликнул Лев, - пусти!” И Волк ему послушен.
Подлец всегда свиреп; герой великодушен.

1826

СВЕТЛЯК И ЗМЕЯ

Со светлым червячком встречается Змея
И ядом вмиг его смертельным обливает.
«Убийца! - он вскричал. - За что погибнул я?»
- «Ты светишь», - отвечает.

1824

ОРЕЛ И ЗМЕЯ

              Орел из области громов
Спустился отдохнуть на луг среди цветов
И встретил там Змею, ползущую по праху.
             Завистливая тварь
Шипит и на Орла кидается с размаху.
          Что ж делает пернатых царь?
Бросает гордый взгляд и к солнцу возлетает,

Так Гений своему хулителю отмщает.

1805


ПАНКРАТИЙ СУМАРОКОВ


***
Какое сходство Клит с календарем имеет?
- Он лжет и не краснеет.

1791

***
За что не терпит Клит Дамона, как врага?
Что сделал он ему? - Рога.
- Ага!

1791

***
Что Клав меня лечил, слух этот, друг мой, лжив:
Когда б то было так, то как же б был я жив?

1791

***
На Клита, верно б, я сатиру сочинил,
Когда бы стоил он бумаги и чернил.

1799


НИКОЛАЙ КАРАМЗИН


ТАЛЕСУ

Когда от старости Талесов взор затмился,
Когда уже и звезд не мог он различить,
Мудрец на небо преселился,
Чтоб к ним поближе быть.

РОГАТОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Здесь погребен Трульяк. Не будучи женат,
Сей жалкий человек (о диво!) был рогат!

ЭПИТАФИЯ КАЛИФА АБДУЛРАМАНА

Богатства, слава, власть! я вами наслаждался;
Восток и запад мне со страхом поклонялся;
С престола я свергал сильнейших из царей;
Полвека богом слыл, был счастлив - десять дней.

1793

ЭПИТАФИЯ

Он жил в сем мире для того,
Чтоб жить - не зная для чего.

1797

ЭПИГРАММА

Я знаю, для чего Крадон твердит всегда,
Что свет наук есть зло: для вора свет беда!

1799

НАДГРОБИЕ ШАРЛАТАНА

Я пыль в глаза пускал;
Теперь - я пылью стал.

1799


ИВАН ПНИН


ЭПИТАФИЯ

Семь дней жена моя уж спит в могиле сей:
Какой покой и мне и ей!

1798


АНДРЕЙ ТУРГЕНЕВ


ЭПИГРАММЫ

1.

                                            Т. К. Ф.

За что ты на меня сердита, я то знаю -
За то, что для тебя стихов не сочиняю,
Прости ты в том меня, ведь это оттого,
Что не желаю я злословить никого.

1797

2.

Адам еще в раю с женой был жить обязан;
Так до падения он был уже наказан.

1797


АНОНИМЕН РУСКИ ПОЕТ - XVIII ВЕК


ОСЕЛ И ЛИРА

Осел увидел Лиру,-
Известно, у Осла каков умок,-
Осел сказал: «На что безделка эта миру?
Мне лучше сена клок».
А Лира, заиграв, ему проговорила:
«Я сделана для муз, не для ослова рыла».

1791