Панкратий Сумароков

Панкратий Платонович Сумароков, руски поет и журналист, създател на сибирската журналистика, братов внук на известния руски писател А. П. Сумароков, е роден в град Владимир на 14.10.1765 г. Ранните си години прекарва на село. От 12-годишна възраст живее в Москва в семейството на своя роднина И. П. Юшков, където получава добро домашно образование. Отначало служи в Преображенския полк в Петербург. Там се запознава с H. Карамзин. Скоро е преместен в конната гвардия. През 1787 г. се замесва в нелепа история - по обвинение в подправяне на асигнации е лишен от дворянско звание и заточен за 20 г. в Тоболск, където разгръща литературната си дейност. Със съдействието на тогавашния тоболски губернатор Алябиев поетът се занимава там с преподаване и литература. От септември 1789 г. издава в Тоболск сп. «Иртиш» - първото периодично издание в Сибир, и «Историческо списание». След прекратяването на «Иртиш» издава в периода 1793-1794 г. 12 броя от сп. «Библиотека» - цяла енциклопедия от всевъзможни сведения. През 1799 г., вероятно с участието на Карамзин, в Москва излиза първата част от неговите стихове. Амнистиран през 1801 г. Завръщайки се от заточение през 1802 г., Сумароков връща дворянското си звание, продължава писателската си и редакторска дейност. През 1802-1804 г. издава в Москва «Списание за приятно, любопитно и забавно четиво», а през 1804 г. става за кратко редактор на сп. «Вестник Европы», сменяйки на този пост H. Карамзин. След 1808 г. (когато излиза втора книга от съчиненията му) не пише повече стихове. В последните си години се отдава на преводи на романи и съставяне на икономически и медицински книги. По това време живее в селото си Кунеево, Каширска околия, Тулска губерния, опитвайки се да приведе в ред имението си. През 1813 г. се разболява и на 1.03.1814 г. умира.


Публикации:


Поезия:

РУСКИ ПОЕТИ - XVIII ВЕК - ІІ/ превод: Георги Ангелов/ брой 38 март 2012