Борислав Гърдев

Борислав Гърдев е роден на 23.06.1962 г. в гр. Горна Оряховица, област Велико Търново. Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” през 1986 г. Учител в Елена е през 1986-1988 г., преподавател по теория и история на киното във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” между 1988 и 1992 г., заема административни длъжности в областта на културата във Велико Търново от 1992 до 1996 г. Работи за регионални и национални издания, преимуществено като журналист на свободна практика. В многобройни публикации изследва проблемите на културата, литературата, филмовото изкуство и историята. Сътрудничи на радиостанции („Фокус” – 2006-2008 г.) и телевизионни програми („Час по България” в ТВ САТ от 2009 г.), участвал в колектива, създал „Съвременна българска енциклопедия” на изд. „Елпис” през 1993-1995 г., в която написва всички статии, свързани с проблемите на киното. Трудът „Доктор Петър Гудев – политик и държавник” (2002), електронно издание на Liternet.bg е първото монографично изследване в България, посветено на този общественик и на сложната и противоречива съдба на либералната теория и практика у нас в края на XIX и началото на XX век. През 2006 г. издава в Liternet.bg сборника със статии и есета „Подир българската мечта”. През 2007 г. публикува в Hit.bg изследването си „По стръмния път на писателското майсторство”, посветено на живота и творчеството на Йордан Вълчев.


Публикации:


Критика:

НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ ИЛИ ДРУГОТО ИМЕ НА УСПЕХА/ брой 17 февруари 2010

В СВЕТА НА КОНСТАНТИН ТЕРЗИЕВ/ брой 18 март 2010

„ДРУГИЯТ БРЯГ НА РЕКАТА”/ брой 20 май 2010

РОМАН ЗА СТАМБОЛОВ/ брой 23 ноември 2010

АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ В ИГРАЛНОТО НИ КИНО/ брой 28 април 2011

ДА ОТКРИЕШ ТОМОВ/ брой 43 септември 2012

ПО ДЪЛГИТЕ УЛИЦИ НА ПИСАТЕЛСКОТО МАЙСТОРСТВО/ брой 77 октомври 2015


Публицистика:

ПРЕОБРАЖЕНИЯТА ЗАХАРИЕВИ/ брой 21 юни 2010

ЗАГАДКАТА НА РАЧО СТОЯНОВ/ брой 24 декември 2010

ПЪТЯТ НА ТАЛЕВ/ брой 27 март 2011

МИХАИЛ АРНАУДОВ КАТО ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК/ брой 28 април 2011

БАЩАТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОМАН/ брой 32 септември 2011

РОМАНИСТЪТ ЙОВКОВ/ брой 78 ноември 2015


Интервю:

АТАНАС ЛИПЧЕВ: „АЗ СЪМ ЩАСТЛИВ ЧОВЕК, НЕЗАВИСИМО ЧЕ ВСЕ СЪМ НЕДОВОЛЕН ОТ НЕЩО…”/ брой 17 февруари 2010