Йордан Фурнаджиев

Йордан Николов Фурнаджиев е роден на 16 юли 1934 г. в гр. София. Син на поета Никола Фурнаджиев. Няколко години семейството е живяло в Цариград, бащата завършва философия там и е бил учител в Българската екзархия, после се завръщат в София. Завършва гимназия, след което учи в Политехниката (сега ВИАС) и завършва водно строителство. Работи като проектант в строителни организации и в Министерството на околната среда и водите, където се пенсионира. Книги: „Причастие от светлина” (2004), „Привечер” (2009), “Стихотворения” (2020). Умира на 24 декември 2023 г.


Публикации:


Поезия:

БЪЛГАРИЯ/ брой 94 април 2017

ЕЛЕГИЯ/ брой 150 септември 2022

ОАЗИС/ брой 151 октомври 2022

СВЕТЛО НАХЛУВАНЕ/ брой 164 януари 2024

ДИАЛОГ С МУЗАТА/ брой 165 февруари 2024


Публицистика:

СПОМЕНИ/ брой 160 септември 2023


Критика за Йордан Фурнаджиев:

ВСЕКИ СЪС СВОЯТА СВЕТЛИНА/ автор: Елена Алекова/ брой 146 март 2022