Яни Хаджиянев

Яни Парашкевов Хаджиянев (псевдоним - Яни Калиакренски), български писател и журналист, обществен, културен и театрален деец, редактор, е роден на 12.01.1898 г. в гр. Каварна в семейство на манифактурист. Учи в родния си град, Варна, Кюстендил и известно време - литература във Виена, прекъсва поради липса на средства. Участва в Първата световна война (1918). Занимава се с мелничарство. От 1927 г. живее в Добрич и работи във в. „Доброджа ноуа” и в. „Ново единство”. Редактира вестниците „Единство”, „Куриер”, „Добруджански глас” (1935, основател заедно с Любен Станчев), „Златна Добруджа”, списание „Поле” (основател, 1927, Добрич). Печата във в. „Литературен час”, в. „Вечерна бургаска поща”, сп. „Завети” и др. Пише разкази, импресии, скици, есета, статии. Автор на книгите „Смехът на Добруджа” (разкази, 1929), „Суша” (повест, 1929), „Добруджанци” (разкази, 1934), „Легенда за 40-те калиакренски девойки” (роман, 1936), сборника „Неизвестните”, останал в ръкопис. Има и неиздадени изследвания, разкази, речи, изнасяни по различни поводи. В Държавен архив се пазят ръкописите „Дневни бележчици” от затвора в Черновиц, „Хората от затвора”, пиесата „Ден радост - ден скърби” в две действия и др. Репресиран и арестуван многократно от румънските власти, обвинен в шпионаж в полза на България и съден от военен съд в Букурещ (1938), излежава в затвора 2 г. След освобождението си е отново журналист в Добрич. Ръководител на легиона „Стефан Караджа”. Основател и секретар на Българския народен университет в Добрич, действащ по време на румънското владичество. Член на Българската миноритарна партия, на Задругата на българските писатели историци (1940), на Съюза на българските писатели (1941). Изчезва безследно през септември 1944 г. В по-ново време е издадена книгата му „Легенда за Калиакра” (2004).


Публикации:


Проза:

СЧУПЕНИ КРИЛА/ брой 91 януари 2017


Публицистика:

„ДОБРУДЖА” - ИЗЖИВЕНИ СТРАНИЦИ ОТ ПИЯ АЛИМАНЕЩЯНУ/ брой 114 февруари 2019

БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО В РУМЪНИЯ/ брой 115 март 2019


Критика за Яни Хаджиянев:

ЛЕГЕНДА ЗА 40-ТЕ КАЛИАКРЕНСКИ ДЕВОЙКИ/ автор: А. П. Дойнов/ брой 97 юли 2017

Я. КАЛИАКРЕНСКИ - „ДОБРУДЖАНЦИ”/ автор: Мирослав Минев/ брой 107 юни 2018

„ДОБРУДЖАНЦИ” ОТ ЯНИ КАЛИАКРЕНСКИ/ автор: Борис Наков/ брой 114 февруари 2019

„ЛЕГЕНДАТА ЗА 40-ТЕ КАЛИАКРЕНСКИ ДЕВОЙКИ” ОТ Я. КАЛИАКРЕНСКИ/ автор: Пенчо Пенев/ брой 115 март 2019


За Яни Хаджиянев:

ЕДИН ПИСАТЕЛ ОТ ДОБРУДЖА/ автор: Печо Господинов/ брой 115 март 2019