ЛЕГЕНДА ЗА 40-ТЕ КАЛИАКРЕНСКИ ДЕВОЙКИ

А. П. Дойнов

„Легенда за 40-те калиакренски девойки”. Историческа повест от Я. Калиакренски

Малцина, може би, в свободното отечество са се занимавали с творчеството на Я. Калиакренски. А оттатък границата, в Добруджа, с нескриван ентусиазъм го следят и стари, и млади, защото Калиакренски е един вдъхновител, а същевременно и един достоен представител на родната реч.

Я. Калиакренски е един от главните виновници за издаването на българското печатно слово в Добруджа. Редактирал е вестниците „Поле”, „Единство”, „Ново Единство” и литературното полумесечно списание „Поле”.

Понастоящем е редактор на в. „Добруджански глас”, орган на българското малцинство в Румъния, излизащ в Добруджа.

Написал е повестта „Суша”, два сборника разкази „Смехът на Добруджа” и „Добруджанци”, много разкази и фейлетони по вестници и списания.

Наскоро той ни поднесе последния си труд „Легенда за 40-те калиакренски девойки”. Това е една повест добре мотивирана с исторически събития и изпъстрена с предаваната от поколения на поколения легенда за трагично загиналите 40 девойки на Калиакра, близо до великолепния и красив замък на стария болярин Йолпани.

Калиакренски с вещина е предал исторически моменти из миналото на Добруджа, а също така и злокобната 1395 година - превръщането в прах и пепел на тоя „благословен от Бога и проклет от хората чернозем, за да не може никога да добие предишния си лик, какъвто създаде жестокият Балик, пресъздаде и уякчи предприемчивият Добротич и затвърди - за малко - добрият и славен Иванко.”

Книгата е написана на чудно хубав език и стил, които дават право да се каже, че „Легендата за 40-те калиакренски девойки” на Я. Калиакренски е „най-хубавата добруджанска книга”.


в. „Час”, г. 3, бр. 30, 31.03.1937 г.