Илия Булев

Илия Николов Булев, български поет, общественик, журналист, е роден на 19.11.1883 г. в село Стежерово, Плевенско. Завършва педагогическа гимназия в Шумен, учителства в Стежерово и Свищов. Сътрудничи със символистични стихове на „Просвета”, „Летописи”, „Из нов път”, „Листопад”, „Бисери”, „Морски сговор”, „Педагогическа практика”, „Венец”, „Детски живот”, „Просветно единство”, „Светулка”, „Другарче”, „Прозорче” и др. Участвува в съставената от Д. Подвързачов и Д. Дебелянов „Нашата поезия от Вазова насам” (1910). Автор е на книгата „Илия Р. Блъсков. Живот и творчество” (1934). Умира на 26.04.1966 г. в София.


Публикации:


Поезия:

ИЗ ТЪМНИЯ ЛЕС/ брой 79 декември 2015

МЕЛОДИИ/ брой 91 януари 2017

ТЯ БЯГА…/ брой 92 февруари 2017

СИРАЧЕ/ брой 101 декември 2017

СЛЕД ПРОЛЕТ/ брой 103 февруари 2018

ЗОРА/ брой 110 октомври 2018

НЕДЕЙ МЕ ЧАКА/ брой 121 октомври 2019


Литература за деца:

МАЙ/ брой 100 ноември 2017


За Илия Булев:

ИЛИЯ БУЛЕВ - ЕДИН ПОЗАБРАВЕН БЪЛГАРСКИ СИМВОЛИСТ/ автор: Людмил Симеонов/ брой 79 декември 2015