Георги Стаматов

Георги Порфириев Стаматов, български писател-реалист, класик на националната литература, е роден на 25.05.1869 г. в град Тираспол, Херсонска губерния, в семейството на юрист, българин по произход. Баща му е съдебен следовател, по-късно председател на Върховния касационен съд в София и министър на правосъдието. Стаматов прекарва детските и юношеските си години в Акерман и Одеса. Учи в Южнославянския пансион на Т. Минков в град Николаев заедно с Алеко Константинов и Георги Кирков. През 1882 г. се установява в София и завършва Военното училище в София (1888), служи като артилерийски офицер в Пловдив и Сливен (1889). Уволнен от военна служба за русофилските си убеждения (1890). Следва право във Висшето училище в София (1893-1895), в Женева (1895-1900), завършва в София (1902). Съдебен кандидат в София, военен съдия през Първата световна война. До пенсионирането си през 1921 г. работи в различни съдебни ведомства в София и провинцията (Кюстендил, Трън и др.). Не подписва нито една смъртна присъда. За пръв път печата през 1891 г. в сп. „Денница” - стихотворението „Невесел е за мен денят”. В Сливен редактира заедно с Г. Стойнов сп. „Разсъмване” (1891). Заедно с А. Страшимиров, Д. Т. Страшимиров и Ст. Руневски редактира сп. „Наш живот”. Публикува първия си разказ - „Откога Загорови са щастливи” - в списание „Мисъл” (1894, кн. 10). Сътрудничи на списания „Мисъл”, „Българска сбирка”, „Съвременник”, „Съвременна мисъл”, „Листопад”, „Златорог”, „Българска мисъл”, „Изкуство и критика”, на в. „Литературен глас”, „Вестник на жената” и др. Пише поезия - „Българска сбирка” (1895) и драми - „Лигурийци. Драматически фарс в 6 сцени” (1910), „Кръв и вода” (публикувана отчасти - 1941; 1961, посмъртно). Майстор на разказа и кратката повест. Острието на сатирата му е насочена срещу космополитизма на българската буржоазия, срещу военщината, порочността на буржоазното правосъдие, хищническата байганьовска философия на новобогаташа и т.н. Книги: „Избрани очерци и разкази т. І” (Солун, 1905), „Скици” (разкази, 1915), „Паладини” (1924), „Разкази” (т. І и ІІ, 1929-1930), „Прашинки” (разкази, 1934) и др. Умира на 09.11.1942 г. в София.


Публикации:


Проза:

В ГРАДИНАТА/ брой 72 април 2015

ОСКЪРБЕНАТА/ брой 83 април 2016

MISS „TERRA”/ брой 89 ноември 2016

СЪУЧЕНИЦИ/ брой 90 декември 2016

ПРЕД СВОЯ ГРОБ/ брой 94 април 2017


Критика за Георги Стаматав:

„ПРАШИНКИ” - РАЗКАЗИ ОТ Г. П. СТАМАТОВ/ автор: Александър Филипов/ брой 88 октомври 2016

Г. П. СТАМАТОВ - „РАЗКАЗИ”/ автор: Васил Каратеодоров/ брой 101 декември 2017


За Георги Стаматов:

ДВЕТЕ ХЛЕБЧЕТА/ автор: Орлин Василев/  брой 21 юни 2010

ЖИВОТОПИСНИ И БИБЛИОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ ЗА Г. П. СТАМАТОВ/ автор: Георги Цанев/ брой 91 януари 2017

МАЛКИЯТ СОДОМ/ автор: Веселин Ханчев/ брой 102 януари 2018