Георги Данчев

Георги Савов Данчев, български писател и литературен историк, е роден на 06.12. 1932 г. в село Плаково, Великотърновско. Основно образование получава в родното си село. Гимназиално образование завършва в гр. Велико Търново, а висше, специалност „Българска филология” - в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1953). За пръв път печата стихове във в. “Труд” и “Народна младеж” (1952). През 1963 г. печели конкурс в новооткрития Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, където извървява научния път от асистент до професор по история на българската литература до Освобождението. Бил е лектор по български език в Рим. В Търновския университет е ректор: 1987-1991 г. и директор на Научноизследователския център „Търновска книжовна школа”. Член на СБП и на Съюза на учените в България. Умира на 23.07. 2006 г. Освен книги с научноизследователски характер, Георги Данчев е публикувал 16 поетични сборника. От тях за възрастни са „Гергьовска люлка” (1966), „Фрески” (1970), „Упорити хребети”, „Жилав корен”, „Трептят антените”, „Попътни откровения”, „No hables” - на испански език, а на италиански - „La Radice dura”. Автор е и на книгите “Петко Славейков. Поглед върху най-хубавото от творчеството му” (1966), “Владислав Граматик - книжовник и писател” (1969). Книги за деца: “Искам да летя” (стихове, 1967), “Белогрив поток” (стихове, 1970), “Ивайло” (приказка, 1970) и др.


Публикации:


Поезия:

ЯНТРА/ брой 50 април 2013

ОТЛОМЪК ОТ АМФОРА/ брой 61 април 2014

ЛЕТЕН ДЪЖД НАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО/ брой 83 април 2016

ЕВТИМИЙ СЕ ПРОЩАВА С ТЪРНОВГРАД/ брой 93 март 2017

ИЗ „ГЕРГЬОВСКА ЛЮЛКА” (1966)/ брой 98 септември 2017

ОЧАКВАНАТА ПРОЛЕТ/ брой 107 юни 2018


За Георги Данчев:

ЗАПОЗНАНСТВОТО МИ С ПОЕТА ГЕОРГИ ДАНЧЕВ/ автор: Недялко Чалъков/ брой 93 март 2017