ПЛИСКА

Георги Данчев

Тръгнете след моите думи -
от изток,
от запад,
от юг,
от север -
и с белите друми
сами ще достигнете тук.

Тук златна пшеница се плиска,
подобно на морски вълни.
Сред нея издига се Плиска -
легенда от древните дни.

Легенда от камък и мисъл,
от сенки на храбри деди.
Тръгнете - не бих ви описал
на подвига всички следи.

И слепият тук ще прогледа,
ще чуе и който е глух -
пирува след славна победа
с боилите хан Аспарух.

Тръгнете - до Плиска е близко,
и всеки друм стига дотук -
от север,
от запад,
от изток
или от далечния юг.

1981 г.