Антонин Сова

Антонин Сова (Antonin Sova, 26.02. 1864 г. Паков, Южна Чехия - 16.08.1928 г. Паков), чешки поет и белетрист, е роден в семейство на селски учител. Не успява да завърши право поради липса на средства. Сътрудничи при съставянето на Научния речник на Ото (1886), а от 1887 г. става писар в управлението на здравеопазването в Прага. Пътува до Италия (1882). През 1895 г. подписва „Сeskа moderna” - манифест на чешките писатели в сп. „Хоризонти”. От 1898 до 1920 г. е директор на градската библиотека в Прага, пътува до Германия и Белгия. Заболява тежко в средата на 20-те г., заболяването му се превръща постепенно в парализа. Ранната му поезия е символистична и импресионистична. По-късно създава пейзажна лирика, посветена на родната чешка природа, социално-критични и патриотични произведения. Поетични книги: „”Реалистични куплети” (1890), „Цветовете на интимното настроение” (1891), „От моя край” (1893), „Съчувствие и упоритост” (1894), „Сломена душа” (1896″, „Прекипяла скръб” (1897), „На Теодор Момзен” (1897), „Още веднъж да се върнем” (1900), „Балада за един човек и неговите радости” (1903), „Три песни за днешния и утрешния ден” (1903), „Смели приключения” (1906), „Лирика на любовта и живота” (1907), „Борби и съдби” (1910), „Жътва” (1913), „Баладична книга” (1915), „Песни на родния край” (1918), „Кървящо братство” (1920), „Пролетта на поета” (1921), „Ясно видение” (1922), „Стихове за щедрото сърце” (1922), „Надежда и печал” (1924), „Сурова любов” (1927), „Езикът на вещите” (1929), „За човека” (1930), „Три книги за свечеряване на поета” (1938), „Песен за равенството” (1951). Автор и на два романа и историческата новела „Pankrаc Budecius” - за селския живот през XVIII в., както и на книги за деца Умира на 64 г. Негови избрани произведения се появяват през 1953 г. - „Стихотворения” и през 1964 г. - „Поздрав от бурната нощ”. Събрани съчинения на Сова излизат през 1922 -1930 г. - в 22 тома, и през 1936-1938 г. - в 20 тома.


Публикации:


Поезия:

РЕШЕНО/ превод: Пенчо Симов/ брой 45 ноември 2012

ПЕСЕН ОТ ЮЖНА ЧЕХИЯ/ превод: Пенчо Симов/ брой 64 юли 2014

СЛЪНЦЕТО СТРУНИ ОПЪВА/ превод: Атанас Звездинов/ брой 118 юни 2019

ЗАЛЕЗ/ превод: Атанас Звездинов/ брой 121 октомври 2019

СВЯТ НА МЪСТТА/ превод: Атанас Звездинов/ брой 123 декември 2019

ВСИЧКО СЕ ПОДМЛАДЯВА/ превод: Атанас Далчев/ брой 132 ноември 2020


За Антонин Сова:

АНТОНИН СОВА/ брой 45 ноември 2012

АНТОНИН СОВА - КОПНЕЖЪТ ПО ВСЕОБЩАТА ХАРМОНИЯ/ автор: Атанас Звездинов/ брой 118 юни 2019