Радка Пенчева

Д-р Радка Пенчева е родена на 14.02.1960 г. в гр. Дряново. През 1978 г. завършва Математическа гимназия в гр. Велико Търново, през 1980 - Държавния библиотекарски институт в гр. София, а през 1986 г. - Българска филология във ВТУ „Св. Св. „Кирил и Методий”. От 1987 г. работи във филиала на Националния литературен музей в гр. В.Търново - къща музей „Емилиян Станев”. От 1991 г. е завеждащ същия музей. Интересите й са съсредоточени в областта на литературната история и критика, литературната мемоаристика и архивистика. Автор е на множество публикации върху творчеството на Емилиян Станев, както и върху много други писатели, някои от които - напълно забравени днес. През 2000 г. издава книгата „Емилиян Станев. Разкази за деца” /в съавторство/, 2003 г. - „Литературният архив - недоразказаната памет”, 2009 г. - „Творческият архив на Емилиян Станев и визиите му за историята в романа „Иван Кондарев”, защитена като докторска дисертация през 2008г., 2011 г. - „Сюжети на забравата. Реванши на паметта”. Съставител е и/или редактор на следните книги: „Емилиян Станев. Личност и творческа съдба”, 1997 г., „История. Истории. Наративи. Българската историческа проза от втората половина на ХХ век”, 2002 г., „Емилиян Станев. Дневници от различни години”, 2003г., „Георги-Асен Дзивгов. Купол. Стихове и литературна критика”, 2004 г., „Емилиян Станев. Биобилиография”, 2007 г., „Спомени за Емилиян Станев”, 2007 г., „Писател български. Сборник с доклади за Е. Станев по повод 100 години от рождението му”, 2007 г., Юлий Цезар Розентал. „Недопети песни”, 2010 г., и др. Участва в редица литературни и културни проекти у нас и в чужбина, както и в множество научни конференции. През 2009 г. й е присъдена образователната и научна степен „Доктор по българска литература”.Участвала е в следните международни проекти: „Музика и архитектура” в Италия, „По стъпките на катарите” в Каркасон - Франция, различни промоции, свързани с творчеството на Емилиян Станев в Полша, Франция, Унгария.


Публикации:


Публицистика:

ДА СИ СПОМНИМ ЗА ПИСАТЕЛЯ ИВАН КИРИЛОВ/ брой 38 март 2012

ПОЕТИЧНОТО ТВОРЧЕСТВО НА БЕЗВЛАСТНИКА ЮЛИЙ РОЗЕНТАЛ/ брой 38 март 2012

ДОКУМЕНТИ ЗА СМЪРТТА НА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ/ брой 39 април 2012

БЪЛГАРСКИЯТ МОРЕЛЮБЕЦ/ брой 39 април 2012

ИСТОРИЧЕСКИТЕ РАЗКАЗИ НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ/ брой 41 юни 2012

НИКОЛА АГЪНСКИ - КАПИТАН ЕНГЕЗКИ И НЕГОВИТЕ РАЗКАЗИ/ брой 45 ноември 2012

ЕМИЛИЯН СТАНЕВ И ЧУДОМИР - ДОКУМЕНТАЛНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО ИМ/ брой 70 февруари 2015


Критика:

ИЗВОЮВАНЕТО НА ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ И НАЦИОНАЛНА СВОБОДА В РОМАНИТЕ НА НИКОЛАЙ ИВАНОВ/ брой 40 май 2012


Критика за Радка Пенчева:

НЕ СА ЗАБРАВЕНИ/ автор: Иван Сарандев/ брой 38 март 2012