БОГ

Гаврила Державин

превод: Красимир Георгиев

БОГ

О, ти, в пространството безкраен,
в материята с мощна власт,
правечен и недосегаем,
безлик и с три лица пред нас!
Дух вездесъщ и дух единен,
незрим за място и причина,
неразбираем в жизнен срок,
изпълва всичко и раздава,
гради, съдържа, съхранява… -
наричаме го ние Бог.

Ако измерва океани,
брой песъчинки и лъчи,
дори и ум възвишен няма
с числа и мерки да звучи!
Не могат люде просветени,
от твоя сложен свят родени,
в делата ти да търсят блик:
когато мисълта ни дръзва
да те докосне, в миг замръзва
във вечността пред дух велик.

В бита ни временния хаос
от бездна вечна призова
и в битието, с теб изгряло,
ти своя вечност основа!
Ти сам дълга си ще узнаеш
и сам от себе си сияеш,
от тебе светлина роси.
Създаде всичко: разум, слово,
разви творението ново;
ти бил си, тук си и ще си!

Веригата житейска дърпаш
и съживяваш земна твърд;
с началото ти края свързваш,
в живота ни даряваш смърт.
Като искрици устремени
слънца ти раждаш и вселени;
и както зиме мраз гнезди -
снежинки скреж блестят, играят,
тъй се люлеят и сияят
сред бездната под теб звезди.

Светлици бляскат милиони
в неизмеримия ни свят,
създават твоите закони,
лъчи живителни творят.
Но тези кандила, събрали
гигантски огнени кристали,
тълпи от кипнали вълни
или бушуващи ефири,
или накуп света обширен,
за теб са нощ пред нови дни.

В морето капка неделима
е тази твърдина пред нас.
Защо ми е вселена зрима?
Пред теб какво съм всъщност аз?
Безброй въздушни океани
в безбройни светове събрани,
безкрай велик - и в този час,
когато с тебе се сравнявам,
ответ единствен получавам:
пред твоя лик съм нищо аз.

Аз нищо съм! Но в мен оставаш
с величествена доброта,
в мен себе си изобразяваш
ти - слънце в капчица вода.
Аз нищо съм! Но тук усещам,
че ненаситно и горещо
облитам твойте висоти;
за теб душата ми копнее,
стреми се, мисли и живее.
Аз съм! Разбира се, и ти!

Теб има те! Всемирна слава… -
мълви сърцето тоз рефрен
и разумът ме уверява:
щом има те - ме има мен!
Частица цяла от вселена,
сред почетната и почтена
среда на свят съм в миг свещен -
завършил същества телесни,
зачена духове небесни
и божи твари свърза с мен.

Аз връзка съм на световете,
триумф съм в сложно вещество,
на издържливите съм център,
начален щрих на божество;
аз телом сред прахта ще тлея,
но гръмотевици владея,
аз цар съм - червей - роб - и бог!
Но как съм толкова чудесен,
щом в кал роден съм - неизвестен!
Не мога сам в живота строг.

Аз твоя рожба съм, Създател!
На мъдростта ти умна твар,
в живота извор, благ подател,
душа в душата ми, мой цар!
За твойта правда трябва нине
над смъртна бездна да премине
безсмъртното ми битие;
духът ми смъртност да оглася
и да се върна след смъртта си
в безсмъртието, мой Отец.

Недостижим и непостигнат!
За моята душа, аз знам,
фантазиите са безсилни
дори към сянката ти там.
Но в словословия тревожни
за смъртния не е възможно
към тебе с почит да пълзи,
освен да търси твойто чудо,
в различност свята да се губи
с преблагодарствени сълзи.

—————————–

БОГ

О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: бог.

Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий, -
Тебе числа и меры нет!
Не могут духи просвщенны,
От света твоего рожденны,
Исследовать судеб твоих:
Лишь мысль к тебе взнестись дерзает,
В твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.

Хаоса бытность довременну
Из бездн ты вечности воззвал,
А вечность, прежде век рожденну,
В себе самом ты основал:
Себя собою составляя,
Собою из себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек.
Создавый всe: единым словом,
В твореньи простираясь новом,
Ты был, ты есть, ты будешь ввек!

Ты цепь существ в себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь;
Конец с началом сопрягаешь
И смертию живот даришь.
Как искры сыплются, стремятся,
Так солнцы от тебя родятся;
Как в мразный, ясный день зимой
Пылинки инея сверкают,
Вратятся, зыблются, сияют,
Так звезды в безднах под тобой.

Светил возженных миллионы
В неизмеримости текут,
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампады,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры -
Перед тобой - как нощь пред днем.

Как капля, в море опущенна,
Вся твердь перед тобой сия.
Но что мной зримая вселенна?
И что перед тобою я?
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров, - и то,
Когда дерзну сравнить с тобою,
Лишь будет точкою одною;
А я перед тобой - ничто.

Ничто! - Но ты во мне сияешь
Величеством твоих доброт;
Во мне себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! - Но жизнь я ощущаю,
Несытым некаким летаю
Всегда пареньем в высоты;
Тебя душа моя быть чает,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь - конечно, есть и ты!

Ты есть! - природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть - и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей ты телесных,
Где начал ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайна степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь - я раб - я червь - я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? - безвестен;
А сам собой я быть не мог.

Твое созданье я, создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! - в бессмертие твое.

Неизъяснимый, непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.