Христина Христова

Христина Христова е завършила българска филология в ШУ “Епископ Константин Преславски”. Защитила е дисертация на тема “Идентификации и самоидентификации на личността в белетристичния дискурс на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на ХХ век”. От 2002 г. е началник отдел “Култура” в Община Плевен. Автор е на книгата “Из дебрите на съзнанието” – изследване върху прозата на П. Вежинов, и на стихове и разкази, публикувани в сп. “Пламък”, алманах “Мизия” – Плевен в сп. “Дайджест”.

За връзка с автора: hxpistova@abv.bg


Публикации:


Поезия:

ДУХЪТ НА ВОДАТА/ брой 3 ноември 2008

ВЯТЪРЪТ И ПУСТИНЯТА/ брой 4 декември 2008

ПОСВЕЩЕНИЯ/ брой 6 февруари 2009

ОРИС/ брой 28 април 2011

КОНТРАПУНКТИ/ брой 30 юни 2011


Проза:

НЕВЪЗМОЖНО БЯГСТВО/ брой 9 май 2009


Критика:

РИТОРИКА НА СПОМЕНА В БЕЛЕТРИСТИКАТА НА ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ ОТ 70-ТЕ И 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК/ брой 3 ноември 2008

КНИГАТА „ВЪРВЯ КЪМ ДЪЖДА” – ПРОЕКЦИЯ НА ЕДНО ПЪТУВАНЕ В ПОЕЗИЯТА/ брой 5 януари 2009

ТРАНСЦЕНДИРАНИТЕ СВЕТОВЕ В БЕЛЕТРИСТИКАТА НА ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ ОТ 70-те И 80-те ГОДИНИ НА ХХ ВЕК/ брой 7 март 2009