Георги Богданов

Георги Богданов /Георги Гергов Богданов/ е роден на 02.12.1941 г. в с. Златна Панега, Ловешко. Завършва средно образование в гр. Ябланица през 1959 г. Строител в Металургичен комбинат – Кремиковци /1961-1963/, където участва в работнически литературен кръжок. Следва българска филология в Софийския университет “Климент Охридски”, председател е на литературните кръжоци “Васил Воденичарски” и “Димчо Дебелянов”. Литературен редактор в Радио София /1969-1971/, драматург в Народния театър за младежта /1971-1972/ и Силистренския драматичен театър /1972-1974/. Редактор в списание “Родна реч” /1976/, почти до края на живота си е редактор в Студия за игрални филми “Бояна”. Дебютира в края на 60-те години – стихосбирката му “Крило на птица” печели литературната награда “Димчо Дебелянов” за 1969 г. Втората му поетична книга “До мен” /1984/ задълбочава търсенията в пространствената поезия и философското визионерство. Пиесата му “Сезонът на големите дъждове” /Награда на ОНС – Хасково; “Южна пролет”/ е играна с продължителен успех в Народния театър за младежта от 1969 до 1972 г. Следват драмите “Улица “Тревога” /1972/ и “Сегашно минало време” /1974/. По негов сценарий е създаден емблематичният български филм “Златната река” /1983/. Той е отличен с I награда на ХVIII Фестивал на българските игрални филми във Варна през 1984, през същата година получава “Южна пролет” за сценарен дебют в Хасково. Негови са сценариите и на филмите “От другата страна на слънцето” /1986/, “Защитете дребните животни” /1988/, “Антракс” /1990/. Автор на повестта “Златната река” /1982/. Умира на 02.07.1987 г. в родното си село. Посмъртно е издаден прозаичният сборник “Белег от изгорено” /1987/. През 2008 г. Владимир Янев и Иван Митев издават “При Златната река. Думи за Георги Богданов”.


Публикации:


Поезия:

ЗЛАТНО/ брой 12 септември 2009


Проза:

БЕЛЕГ ОТ ИЗГОРЕНО/ брой 7 март 2009

АНТРАКС/ брой 8 април 2009

СЪЛЗА В ШЕПАТА/ брой 15 декември 2009

НЯМАМ КАРАМФИЛИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ/ брой 16 януари 2010


За Георги Богданов:

ГОЛЕМИЯТ МАЛЪК ПРИНЦ - ГЕОРГИ БОГДАНОВ/ автор: Воймир Асенов/ брой 66 октомври 2014

ПРАЗНИКЪТ/ автор: Иван Митев/ брой 146 март 2022